Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2025

TPHCM vừa ban hành đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2025

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 545/QĐ-UBND ngày 17/2/2020 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2025”.

Theo Đề án được phê duyệt, đến cuối năm 2021, TPHCM giảm nhanh các hộ chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học, nhất là các hộ chăn nuôi tận dụng thức ăn thừa. Ổn định đàn heo khoảng 200.000 con, trong đó đàn nái sinh sản chiếm 16% tổng đàn chủ yếu tập trung chăn nuôi tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè. Riêng Quận 2, 7, 9 và Bình Tân không còn chăn nuôi heo.

Đồng thời, quy mô chăn nuôi bình quân 75 - 100 con/hộ; tỷ lệ hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGap đạt trên 60% - 80%; phấn đấu 90% - 100% các hộ chăn nuôi thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Cơ bản hình thành hệ thống tháp giống toàn TP, với đàn giống cụ kỵ 1.673 con. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giống. Trên 50% các cơ sở sản xuất giống heo trên địa bàn TP được chứng nhận con giống theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Cùng với đó, hoàn thiện bản đồ số hóa quản lý đàn heo và dịch bệnh trên địa bàn TP; thống nhất hệ thống quản lý giống heo từ cơ sở sản xuất giống đến cơ quan quản lý nhà nước. Duy trì 8 xã thuộc huyện Củ Chi và 1 xã thuộc huyện Hóc Môn an toàn với bệnh lở mồm long móng trên heo. Phấn đấu trên 10% hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi theo chuỗi liên kết ngành hàng thịt heo.

Đến cuối năm 2025, duy trì tổng đàn heo là 200.000 con; trong đó đàn nái sinh sản chiếm khoảng 20% tổng đàn, tổng đàn giống cụ kỵ đạt 2.750 con trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè; các quận còn lại không còn chăn nuôi heo. Quy mô chăn nuôi bình quân đạt 200 con/hộ; tỷ lệ chăn nuôi heo được chứng nhận Viet Gap đạt trên 90% - 95%, phấn đấu 100% các hộ chăn nuôi thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, phấn đấu 100% các cơ sở giống được quản lý dữ liệu; trên 90% các cơ sở sản xuất giống heo trên địa bàn TP được chứng nhận con giống theo các tiêu chuẩn hiện hành, 100% các trang trại chăn nuôi quy mô lớn được chứng nhận con giống thuần. 100% các hộ chăn nuôi tập trung theo phương thức chăn nuôi quy mô công nghiệp, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao đồng bộ, đảm bảo an toàn sinh học, quy trình VietGap trở lên. Phấn đấu trên 20% hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi theo chuỗi liên kết ngành hàng thịt heo.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực chủ trì triển khai thực hiện đề án, yêu cầu đảm bảo thiết thực, hiệu quả heo đúng quy định; tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thường trực UBND TP chỉ đạo các sở - ngành, quận - huyện liên quan triển khai thực hiện và kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, giao UBND các quận - huyện căn cứ Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2025” của UBND TP ban hành khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm trên địa bàn.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quận - huyện và sở - ngành liên quan cân đối, đề xuất UBND TP bố trí kinh phí thực hiện cho các đơn vị vào dự toán chi ngân sách hàng năm đảm bảo tiến độ thực hiện đề án trong giai đoạn 2020 - 2025.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo