Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Tân Bình: Phát huy hơn nữa vai trò của Nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/8, Quận ủy quận Tân Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân, Quyết định 936-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quyết định 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng phòng Dân vận của Hệ thống chính trị, Ban Dân vận Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình chủ trì hội nghị.

Nhìn chung, trong 5 năm qua, việc tổ chức thực hiện các Quyết định 935, 936, 994 của Thành ủy và các Quyết định 1527, 1528, 1573 của Quận ủy Tân Bình gắn với việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật ở các loại hình được cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn quận.

Phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, đảm bảo khi ban hành phù hợp với thực tiễn cuộc sống, có tính khả thi, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì thời gian đầu, một số cấp ủy chưa đánh giá và phát huy đúng mức vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phường; công tác phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao, nhất là cấp cơ sở chưa được quan tâm triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt, quán triệt lại các Quyết định của Thành ủy, Quận ủy sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác tuyên truyền, động viên Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần gợi mở, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia giám sát cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và mạnh dạn phản ánh những mặt tiêu cực. Qua đó, tập hợp ý kiến trên các lĩnh vực giám sát để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, đồng thời đề xuất biện pháp, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Hoàng Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo