Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tân Bình: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Hoàng Long phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/5, Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1108-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình do đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình số 13-CTr/QU, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đề án số 05-ĐA/TU gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đối với Đảng ủy Phường 10, quận Tân Bình.

Đảng ủy phường thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và các vấn đề phát sinh trong cán bộ, đảng viên và người dân; kịp thời giải quyết không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII…; nâng cao chất lượng hoạt động các trang mạng xã hội thuộc phường, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đăng tải các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; những thông tin chính thống, tích cực, gương điển hình tiên tiến, “người tốt - việc tốt”;… thu hút được sự quan tâm người dùng, đảm bảo phương châm “Mỗi ngày là một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin sai sự thật, xấu, độc trên mạng xã hội…

Tại hội nghị, các thành viên đoàn kiểm tra và Đảng ủy Phường 10 đã cùng trao đổi, làm rõ những nội dung theo kế hoạch kiểm tra.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy phường. Đồng chí đề nghị Đảng ủy tiếp tục tổ chức quán triệt, quán triệt lại các nội dung gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân sử dụng mạng xã hội lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các trang mạng xã hội và lực lượng nòng cốt, hoạt động đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tại cơ sở. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. Đồng chí nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bảo vệ nề tảng tư tưởng của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục, phải coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng; nhất là, mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những hành động cụ thể, gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày...

Nguyễn Thị Luân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo