Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Tân Bình: Tăng cường giám sát công tác giải quyết kiến nghị cử tri

Đồng chí Lê Thị Thu Sương báo cáo với Đoàn giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2020 của UBND quận.

(Thanhuytphcm.vn)  - Sáng 15/10/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình do đồng chí Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch, làm Trưởng đoàn, đã tổ chức giám sát UBND quận trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc cử tri với Tổ Đại biểu Quốc hội, HĐND TP năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận.

Tham gia Đoàn còn có các đồng chí: Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND TP đơn vị 22 nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Ban Tư vấn - Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trần Thanh Minh, Chủ tịch Hội Luật gia quận; Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận; Nguyễn Nguyệt Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận; Võ Văn Thạnh, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Tiếp đoàn giám sát có Phó Chủ tịch UBND quận Lê Thị Thu Sương cùng trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Theo đồng chí Lê Thị Thu Sương, trong năm 2020, UBND quận tiếp nhận 191 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tại các kỳ tiếp xúc đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (trong đó có 11 ý kiến lĩnh vực kinh tế; 51 ý kiến lĩnh vực nhà đất; 94 ý kiến lĩnh vực giao thông, đô thị, môi trường; 27 ý kiến lĩnh vực văn hóa - xã hội; 5 ý kiến lĩnh vực nội chính; 3 ý kiến lĩnh vực khác), trong đó có 41 ý kiến thuộc thẩm quyền đã được UBND quận tiếp nhận, phân công các phòng chuyên môn, các đơn vị trên địa bàn và UBND 15 phường giải quyết.

Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền UBND và các sở ngành TP, UBND quận đã có văn bản kiến nghị ngay khi tiếp nhận. Các ý kiến đã được TP trả lời sau khi tiếp nhận, UBND quận báo cáo đầy đủ cho HđND và các đại biểu HĐND TP, quận, phường nắm để trả lời cho cử tri. Tuy vậy, UBND quận cũng nhận thấy các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của TP chưa được phản hồi kịp thời, công tác thông tin trả lời kiến nghị cử tri còn hạn chế dẫn đến nhiều ý kiến của cử tri được nêu lại ở rất nhiều hội nghị tiếp xúc. Điển hình như các kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các dự án trên địa bàn, vướng mắc trong việc thu hồi 6 nhà xe chung cư Bàu Cát 1, 2, việc tranh chấp, khiếu nại khu 45 Vân Côi, thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng công trình chung cư 350…

UBND quận xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo giải quyết kiến nghị cử tri, tăng cường tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua kênh MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, qua hội nghị đối thoại giữa chính quyền và người dân. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri và công tác thông tin, tuyên truyền tới cử tri về kết quả giải quyết của quận.

Các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị UBND quận làm rõ các nội dung, tiến độ giải quyết các kiến nghị liên quan đến các dự án trên địa bàn, việc rà soát sử dụng đất công để xây dựng các thiết chế văn hóa... và góp ý một số giải pháp giúp UBND quận giải quyết căn cơ, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng đoàn Lê Thị Thu Trà đã đánh giá cao những nỗ lực giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND quận trong năm 2020; đồng thời làm rõ những khó khăn, đề xuất của UBND quận và đồng tình với phương hướng chỉ đạo, điều hành công tác giải quyết kiến nghị của cử tri do UBND quận đề ra trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị UBND quận tiếp tục rà soát các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng hoặc giải quyết chưa căn cơ, để qua đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết các ý kiến, kiến nghị một cách có hiệu quả nhất và có phân công nhiệm vụ, phân định trách nhiệm rõ ràng của từng bộ phận chuyên môn trong giải quyết kiến nghị cử tri đối với các phòng, đơn vị liên quan. Đồng chí cũng đề nghị UBND quận cần tăng cường đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận trong thực hiện các dự án trên địa bàn và các ý kiến kiến nghị của cử tri cần được giải quyết và trả lời rõ ràng.

Đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền, UBND quận cần kịp thời có ý kiến và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết để trả lời cho cử tri. Trong thời gian tới, UBND quận cần phối hợp tốt hơn nữa với MTTQ quận trong việc trả lời các kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc, qua tổng hợp ý kiến góp ý của người dân thông qua MTTQ và các đoàn thể; sớm có phản hồi ngay với cử tri trong kỳ tiếp xúc cử tri liền kề, nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền kết quả giải quyết kiến nghị cử tri.

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo