Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Tân Bình: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Quang cảnh Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 20/5, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 đến gần 300 đồng chí là cán bộ chủ chốt của quận và cơ sở; các đồng chí báo cáo viên cấp quận, cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của quận. Tham dự Hội nghị quán triệt có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thạc sĩ Hà Trung Thành, Giảng viên Học viện cán bộ Thành phố báo cáo chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Trong phần báo cáo, Thạc sĩ Hà Trung Thành đã đi sâu vào phân tích những nội dung cốt lõi của chủ đề học tập năm 2022 như: Cán bộ là gốc của mọi sự thành công, sự cần thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Tiên phong, gương mẫu; phẩm chất đạo đức; trình độ, năng lực; tác phong, phương pháp,...

Với khả năng truyền đạt sinh động, sâu sắc, phân tích từng nội dung  gắn với các giải pháp thực tiễn trong công tác để thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Thạc sĩ Hà Trung Thành đã giúp các đại biểu tham dự nắm vững nội dung của chủ đề năm 2022 để vận dụng thực hiện tại đơn vị và gắn với trách nhiệm tu dưỡng của mỗi cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương và phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thu Nguyệt

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo