Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021

Tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội

* Đồng chí Trần Xuân Điền tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/8, Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu; Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Văn Lưu; Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Võ Văn Tân; Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Võ Văn Quận; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Cao Sơn Yên; Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Công thương Nguyễn Quang Huy;...

Tái cơ cấu doanh nghiệp về tổ chức, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

Tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Nguyễn Thành Thơ cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra cơ bản đạt, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của TP. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp (DN) trong Khối tập trung tái cơ cấu DN về tổ chức, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chiến lược phát triển của DN, đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định và phát triển; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chỉ tiêu chủ yếu về đầu tư phát triển, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập cán bộ, công nhân viên, người lao động đều tăng, góp phần thực hiện Chương trình đột phá của Thành ủy về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế TP, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đồng thời, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII một cách nghiêm túc, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã được cảnh báo, ngăn chặn; tình trạng tham nhũng, lãng phí được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn hành vi tiêu cực, tạo tiền đề đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đưa tự phê bình và phê bình trở thành công việc thường xuyên trong Đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 2.311 đảng viên, đạt 107,49% chỉ tiêu Nghị quyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về phương hướng, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM đề ra mục tiêu là: “Xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát triển nguồn nhân lực, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh của DN; phát huy dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động”.

Theo đó, Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM đặt ra một số chỉ tiêu như: 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 95% DN hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm. 100% các DN trong khối nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định. Lợi nhuận hàng năm tăng bình quân từ 6% trở lên. Thu nhập bình quân trên đầu người hàng năm tăng từ 8% trở lên. Hàng năm 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát triển đảng viên hàng năm đạt từ 200 đảng viên trở lên.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Khối và toàn thể cán bộ, đảng viên đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thời gian qua.

Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Về nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu đề nghị Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TP tăng cường xây dựng Đảng bộ khối và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tập thể, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các DN nói chung, đặc biệt là các DN cổ phần vốn nhà nước không chi phối. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP và ngành công thương.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên (đặc biệt chú ý phát triển Đảng trong lực lượng lao động trực tiếp, thanh niên, công nhân, sinh viên…); không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Xuân Điền tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí; bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tại kỳ họp thứ 1 của Ban chấp hành khoá I, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Võ Văn Yên và Nguyễn Thành Thơ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Thương. 

 

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo