Thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020

Tăng cường các giải pháp vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Hội nghị về công tác Mặt trận ngày 3/7

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 3/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ II (Khóa IX) nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 và thảo luận chuyên đề "MTTQ Việt Nam vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước".

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, kết quả nổi bật của Mặt trận là tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; vận động Nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Trên cơ sở sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến cơ sở đã chủ động, tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch và hỗ trợ Nhân dân, nổi bật ở 3 lĩnh vực: tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng, chống dịch; phát động, vận động các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch; giám sát phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Kết quả cho thấy, đông đảo các tầng lớp Nhân dân cả trong và ngoài nước, các cơ quan, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã góp sức, góp tiền, góp hiện vật thông qua hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Tính đến ngày 30/6/2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở Trung ương và địa phương được trên 2.000 tỷ đồng. Trên cơ sở số tiền vận động được, mặt trận đã đề xuất với Chính phủ, phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan, bộ, ngành liên quan kịp thời phân bổ tiền và hiện vật đến đối tượng sử dụng.

Bên cạnh đó, thông qua Bộ Ngoại giao, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng kiều bào ta tại Mỹ 50.000 khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, tranh thủ thời cơ, chủ động, quyết liệt, sáng tạo vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Phát động, vận động toàn dân, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ nguồn lực, kinh phí phòng, chống dịch; đồng thời phối hợp cùng Chính phủ, các cấp, các ngành hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và kinh doanh. Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước khi cả dân tộc phải đối diện với những khó khăn, thách thức.

Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh. Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 6 tháng cuối năm 2020 là thời điểm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Dịch bệnh Covid-19 được dự báo còn diễn biến phức tạp; tình hình thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tăng cường các giải pháp để vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng và triển khai các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực, chủ động tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2020. Tham gia xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng sẽ ban hành Nghị quyết vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) đất nước. Nghị quyết có các nội dung là vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia phát triển KT-XH; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong điều kiện mới; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh phong trào đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KT-XH.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo