Thứ Năm, ngày 6 tháng 5 năm 2021

Tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước các cấp

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu phát biểu tổng kết tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 22/4, tại kỳ họp lần thứ 25 (chuyên đề) và tổng kết hoạt động HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu đã báo cáo tổng kết của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận 901 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và đã ban hành 544 công văn chuyển 901 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu đề nghị UBND TP có văn bản chỉ đạo các sở, ngành TP, UBND các cấp và các cơ quan chức năng có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo kết quả giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân do cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chuyển đến đúng thời hạn quy định trong Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Đối với các cơ quan, đơn vị không phản hồi kết quả giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân do MTTQ Việt Nam TP chuyển đến, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị UBND TP phê bình, nhắc nhở.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu đề nghị HĐND TP Khoá X cần quan tâm đổi mới nội dung kỳ họp, dành nhiều thời gian cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước các cấp, nhất là những lĩnh vực mà người dân có nhiều bức xúc nhất. Đại biểu HĐND TP phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, gắn bó với cử tri, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết những vấn đề, kiến nghị của cử tri nêu ra trong các hội nghị tiếp xúc cử tri.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 33/2021/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu đề nghị các tổ đại biểu HĐND TP cần tăng cường mối quan hệ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và phường trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức đa dạng, nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc đóng góp, hiến kế xây dựng chính quyền, kịp thời lắng nghe, ghi nhận và kiến nghị với UBND quận, phường xem xét, giải quyết những vấn đề mà Nhân dân yêu cầu liên quan đến thẩm quyền giải quyết của quận, phường…

Nhấn mạnh cử tri và Nhân dân mong muốn việc xây dựng các chính sách liên quan đến đời sống nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu đề nghị TP cần tiếp tục được đổi mới, tránh chồng chéo; cần lấy ý kiến góp ý và tiếp thu phản biện thiết thực hơn; đồng thời cho biết cử tri và Nhân dân cho rằng, việc thực hiện một số chính sách còn chậm, nhất là vấn đề lao động, việc làm; bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, chất lượng khám chữa bệnh và vệ sinh, an toàn thực phẩm… Vì vậy, TP cần quan tâm hơn đến các lĩnh vực này.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu đề nghị HĐND, UBND TP tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 có thể còn diễn biến phức tạp.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo