Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Các đại biểu tham dự hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Nên có quy chế mẫu về phối hợp cấp ủy, HĐND, UBND trong công tác giám sát tại địa phương. Cần cụ thể hơn nữa quy trình giám sát, phản biện xã hội để hoàn chỉnh và triển khai thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội... Đó là những ý kiến được đưa ra tại Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tại TPHCM ngày 12/5.

Tập trung vào các lĩnh vực mà người dân quan tâm, bức xúc

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, qua đánh giá thực trạng công tác giám sát, phản biện xã hội từ khi ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị khóa XI đến nay, có thể thấy công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều cố gắng trong lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp cách làm giám sát, phản biện xã hội như: hiệp thương, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm sát vào những nội dung nhân dân quan tâm, bức xúc;... Phối hợp giám sát giữa mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội, giữa Mặt trận với Quốc hội và HĐND gắn kết hơn, khắc phục sự trùng chéo. Ngoài ra, thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân ngày càng được thể hiện rõ nét.

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, công tác giám sát, phản biện xã hội còn nhiều hạn chế, một số cấp ủy chưa quan tâm đến giám sát, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá hằng năm. Trong tổ chức thực hiện của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cũng còn nhiều hạn chế, còn lúng túng trong việc xác định, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội; nhiều nơi còn thụ động trông chờ sự chỉ đạo của cấp ủy và đề xuất của các cơ quan nhà nước; phương pháp, cách làm nhiều nơi chưa đổi mới, chưa phát huy sự tham gia của các thành viên và nhân dân;...

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo

Chia sẻ về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giám sát, phản biện xã hội, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Ban hành cơ chế đảm bảo nguồn lực cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, từ năm 2013-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại TPHCM đã tổ chức 3.236 cuộc giám sát chuyên đề và đột xuất, tập trung vào các lĩnh vực mà người dân quan tâm, bức xúc. Nhiều kiến nghị sau giám sát được tiếp thu và phản hồi, góp phần tạo niềm tin cho nhân dân; nhiều vi phạm đã được kiến nghị xử lý, góp phần hạn chế tiêu cực ở cơ sở trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Thị Lệ Uyên chia sẻ, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội một cách có hiệu quả, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã cụ thể hơn nữa quy trình giám sát, phản biện xã hội để hoàn chỉnh và triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường theo dõi, nắm chắc các nội dung sau kiến nghị để tổng hợp, đôn đốc, báo cáo cấp ủy Đảng kịp thời. Cùng với đó là quan tâm lựa chọn nội dung thiết thực, xuất phát từ nhu cầu lợi ích của Nhân dân để giám sát, phản biện xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện tốt việc giám sát; chú ý đa dạng các hình thức nắm thông tin khảo sát trước khi giám sát; theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát để làm cơ sở tiếp tục giám sát trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu kết luận tại hội thảo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu kết luận tại hội thảo

Cần quy chế phối hợp ở cấp địa phương

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp cần chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong quá trình giám sát, phản biện xã hội… Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề xuất, nếu được nên thực hiện luân chuyển cán bộ ở dạng biệt phái, các đồng chí có kinh nghiệm về pháp luật, một số ngành nghề đặc thù: đất đai, môi trường… sang công tác tại các Ban của Mặt trận như một giai đoạn, quy trình phát triển cán bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, thông qua MTTQ là một cơ chế quan trọng nhất để thực hiện việc nhân dân giám sát Đảng. Vì vậy, nên có quy chế mẫu về phối hợp cấp ủy, HĐND, UBND ở địa phương trong công tác giám sát tại địa phương. Cùng với hàng năm cấp ủy các cấp chủ trì phối hợp MTTQ, HĐND, UBND sơ kết công tác giám sát, phản biện hàng năm; từ đó đánh giá trách nhiệm các bên thực hiện này. Bên cạnh đó, định kỳ 6 tháng, 1 năm, Chính phủ, Quốc hội cũng như chính quyền các cấp khi đánh giá nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội cần có mục nói về việc phối hợp giám sát phản biện và tiếp thu ý kiến giám sát phản biện.

Theo đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giám sát và phản biện MTTQ phải đặt trong tổng thể hoạt động của MTTQ; đồng thời đặt trong tổng thể của hệ thống chính trị mới có hiệu quả, không chỉ riêng của MTTQ. Muốn góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phải phát huy vai trò MTTQ, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại hội thảo Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, đa số các ý kiến đều tán thành cao về sự cần thiết tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó đề xuất tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, quán triệt sâu sắc và thực chất nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát và phản biện xã hội trong việc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lê Tiến Châu cho biết, có một số ý kiến cho rằng, Bí thư cấp ủy các cấp ở địa phương nên trực tiếp có trách nhiệm chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, nhiều ý kiến tại hội thảo đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế về giám sát, phản biện xã hội, trong đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định pháp luật về giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, giám sát của Nhân dân (cần thiết có văn bản quy phạm pháp luật mang tầm luật là cơ sở pháp lý cho công tác giám sát).

Đồng chí Lê Tiến Châu thông tin, năm 2022, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã kiến nghị và được sự đồng ý của Ban Bí thư về việc xây dựng và ban hành Chỉ thị của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. “Việc ban hành Chỉ thị với mong muốn sau khi ban hành Chỉ thị sẽ tiếp tục góp phần tạo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc, tạo sự chuyển biến, đổi mới về chất trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…” - đồng chí Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo