Thứ Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Văn bản 3192/UBND-KT về việc tăng cường các biện pháp bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, ban hành kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn TP; định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của các loài thủy sản trên địa bàn.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch điều tra nghề cá thương phẩm hằng năm; điều tra nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản theo chuyên đề; đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa Khu bảo tồn biển Cần Giờ vào quy hoạch bảo vệ và khai thác thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Bên cạnh đó, khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội tham gia tái tạo, phục hồi nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản. Tiếp tục điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ và vùng lộng trên địa bàn TP nhằm xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, sản lượng cho phép khai thác thủy sản theo loại tại vùng ven bờ và vùng lộng.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng UBND huyện Cần Giờ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan nhằm tạo sự thay đổi sâu rộng và mạnh mẽ về bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, phối hợp UBND huyện Cần Giờ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của các loài thủy sản trên địa bàn; tổ chức thực hiện đồng thời quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND TP cũng đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT - TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo