Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/11, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị kiểm tra công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 của Cụm thi đua số 4, gồm các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh. Đồng chí Ngô Văn Luận, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, Ban Dân vận các huyện ủy của Cụm thi đua số 4 thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện thống nhất trong hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị; tham mưu đổi mới, nâng cao hiệu quả các công trình “Dân vận khéo” với nội dung “5 không”, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tốt; xây dựng và triển khai kế hoạch sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận...

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì chế độ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tập trung giải quyết các bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả, thiết thực hơn, nhất là đưa các nội dung hoạt động về cơ sở; thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động, nhân dân; tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Luận ghi nhận kết quả đạt được của Ban Dân vận huyện ủy các huyện trong công tác tham mưu cho Huyện ủy trong năm 2022. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân vận huyện ủy các huyện cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: quan tâm nắm chắc tình hình nhân dân trên địa bàn các huyện, kịp thời tham mưu Huyện ủy giải quyết các vấn đề bức xúc, khó khăn của nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt; tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền…

Văn Lượng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo