Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/11, UBND huyện Củ Chi tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hội nghi có 200 đại biểu tham dự.

Báo cáo viên Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố đã triển khai đến các đại biểu Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị.

Báo cáo viên và đại biểu cũng đã có trao đổi, hướng dẫn xoay quanh kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định pháp luật.

Qua hội nghị, nhằm tiếp tục phổ biến rộng rãi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là trong cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan đơn vị, địa phương; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai minh bạch; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Ngọc Nữ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo