Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Đại hội chi bộ điểm đầu tiên của Đảng bộ Quận 9

Tăng cường tuyên truyền và triển khai kịp thời những điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người lao động

Đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/2, Chi bộ Bảo hiểm Xã hội Quận 9 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI (2020 - 2025). Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm đầu tiên của Đảng bộ Quận 9 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho toàn Đảng bộ quận. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Thành phố; Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Bảo hiểm xã hội quận đã lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện gia tăng; tỷ lệ bao phủ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn quận năm 2019 đạt 89,6% chỉ tiêu Nghị quyết 21; thực hiện việc chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy, qua đó đã có sự chuyển biến nhất định về ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Chi bộ đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong 5 năm liền (2015 - 2019), Chi bộ, đơn vị và các đoàn thể đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2018 đơn vị vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng II.

Đồng chí Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Thành phố và các đồng chí Thường trực Quận ủy tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Bảo hiểm Xã hội quận nhiệm kỳ VI (2020 - 2025) Đồng chí Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Thành phố và các đồng chí Thường trực Quận ủy tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Bảo hiểm Xã hội quận nhiệm kỳ VI (2020 - 2025)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị Cấp ủy Chi bộ Bảo hiểm Xã hội quận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định 1374 của Thành ủy, Quy định 03 của Quận ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai kịp thời những điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người lao động, nhân dân trên địa bàn quận. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn, chi đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các đảng viên đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ Bảo hiểm Xã hội quận nhiệm kỳ VI (2020 - 2025) gồm 03 đồng chí, sau đó bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Kết quả, đồng chí Ngô Thị Minh Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội quận giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hòa, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội quận giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

Thanh Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo