Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính

Hệ thống kios tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính của UBND Quận 2.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo tiến độ thực hiện các giải pháp nâng cao các tiêu chí đạt thấp so với bình quân cả nước trong 3 bộ chỉ số cải cách hành chính (CCHC).

Theo đánh giá của UBND TP, hiện nay số lượng, tỷ lệ các thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, liên thông điện tử trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan của TP, giữa các cơ quan của TP với cơ quan ngành dọc ngày càng được tăng lên; số lượng cơ quan, đơn vị áp dụng mô hình một cửa điện tử tiếp tục được mở rộng. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh bằng nhiều hình thức.

Đồng thời, thủ tục đăng ký doanh nghiệp (DN) được thực hiện kết hợp 3 thủ tục đăng ký thành lập DN, làm con dấu và thông báo mẫu con dấu, thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng trong 1 lần nộp và trả hồ sơ. Việc kết hợp này đã góp phần giảm thời gian thực hiện TTHC từ 9 ngày làm việc xuống còn 4 ngày làm việc.

Nhằm thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện 3 bộ chỉ số CCHC, trong thời gian tới, UBND TP tập trung vào các giải pháp khuyến khích thúc đẩy DN đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đơn giản hóa các TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các TTHC nhằm tạo thuận lợi cho DN; tập trung vào các giải pháp về giảm chi phí gia nhập thị trường, đất đai, cải thiện năng lực cạnh tranh của DN.

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các quyết định của UBND TP về các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, CCHC, tạo thuận lợi cho DN.

Cùng với đó, tăng cường công tác tiếp xúc, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho DN, nhất là khó khăn về vốn, mặt bằng và đổi mới công nghệ, đầu tư chiều sâu để tăng năng lực sản xuất. Rà soát, đề xuất bổ sung điều chỉnh các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là các cơ chế đãi ngộ, chính sách thông thoáng nhằm thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu các mô hình, giải pháp, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo