Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4:

Tạo chuyển biến ngay sau kiểm điểm

Đồng chí Huỳnh Hữu Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn báo cáo kiểm điểm tại hội nghị

(Website TU) - Sáng 10/11, Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng tổ công tác Thành ủy TPHCM đã đến dự.

Đồng chí Huỳnh Hữu Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn cho biết, tập thể Đảng ủy Tổng Công ty tập trung kiểm điểm 3 nội dung theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy TPHCM, trong đó dành phần lớn thời gian tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm chủ quan; nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Đảng ủy Tổng Công ty thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo là: Chú trọng hơn nữa đối với công tác giáo dục tư tưởng chính trị, cho cán bộ, đảng viên; Tập trung vào sản xuất kinh doanh đối với ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững…

Theo báo cáo của Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trước khi kiểm điểm, Đảng ủy đã tổ chức nhiều lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho tất cả cán bộ, đảng viên; gửi phiếu lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Các ý kiến góp ý đều được tập thể hoặc cá nhân tiếp thu nghiêm túc, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm…

Nhấn mạnh thêm về quá trình kiểm điểm, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị bám sát 3 nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 để kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần trách nhiệm; cần phân tích những ưu điểm, khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân; phương hướng khắc phục khuyết điểm trên cả 3 nội dung cấp bách và các vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành, tạo chuyển biến ngay sau kiểm điểm.

X. Đ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo