Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/4, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về giải pháp thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy.

Theo Kế hoạch dự thảo của Ban Tổ chức Thành ủy, thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và Chương trình hành động số 29 của Thành ủy. Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ nghiên cứu, quán triệt lại tinh thần Nghị quyết để toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP nhận thức rõ và sâu sắc về thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của TP; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để thống nhất ý chí và hành động, cụ thể hoá, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Từng cán bộ, chuyên viên ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong việc nghiên cứu, tham mưu cấp ủy trong những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ của TP; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị còn được nghe các tham luận liên quan đến công tác kiểm tra giám sát cán bộ; công tác quy hoạch, bố trí cán bộ tại địa phương; thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với chức danh và vị trí làm việc. Đại diện ban tổ chức các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở cũng đã có những hiến kế, góp ý các giải pháp để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ như hàng quý đánh giá năng lực, trình độ của cán bộ, công chức để có cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm giúp nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường việc luân chuyển cán bộ, công chức trong ngành, ở các cơ quan, đơn vị khác nhau tạo động lực và môi trường mới để phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, thực hiện báo cáo thống kê các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong hoạt động nội bộ cơ quan; tăng cường công tác tiếp xúc, vận động, tạo sự tin tưởng, cuốn hút của Đảng đối với quần chúng, đặc biệt ở những đơn vị ngoài nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, thời gian tới, Ban Tổ chức sẽ triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan; bố trí, sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ, công chức của cơ quan theo tiêu chuẩn, chức danh, vị trí làm việc phù hợp với năng lực, sở trường của từng đồng chí. Bên cạnh đó, tập trung cho công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chương trình hành động số 29-CTr/TU;  các quy định về công tác cán bộ, quản lý cán bộ của TP; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Thành ủy.

Hương Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo