Chủ Nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022

Tạo điều kiện để nhân dân phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất

Phó Bí Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen cho các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 22/1, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phớn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp; Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan.

Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua 

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng, do ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo dài, tác động mạnh đến tình hình kinh tế - xã hội thành phố, nhiều chỉ tiêu việc làm, thu nhập, đời sống của nhân dân ảnh hưởng nghiêm trọng; tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận một số nội dung chưa đảm bảo tiến độ và chưa đạt yêu cầu; việc tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại trong các doanh nghiệp tỉ lệ thấp; công tác cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng mong muốn của người dân và doanh nghiệp; công tác tuyên truyền, truyền thông, định hướng dư luận xã hội chưa hiệu quả, nhất là thời điểm cam go trong công tác phòng, chống dịch; hoạt động tại cơ sở có lúc, có nơi còn hạn chế trong nắm tình hình nhân dân, nắm người, nắm hộ, chưa phát huy tốt vai trò của nhân dân tham gia hoạt động Tổ Covid cộng đồng, phong trào tự quản “bảo vệ vùng xanh”; một vài địa phương chưa sâu sát tình hình nhân dân, còn lúng túng trong xử lý những vấn đề phát sinh, chưa phát huy tốt dân chủ cơ sở trong việc xét duyệt, chi hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, dẫn đến còn sai, sót, trùng lắp đối tượng thụ hưởng chính sách của TP…

Tại hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp nhân dân thấy rõ quyền lợi của mình, tự giác thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và quyền làm chủ của mình.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phớn trao Bằng khen cho các tập thể. Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phớn trao Bằng khen cho các tập thể.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các loại phí, lệ phí và các quy định của pháp luật; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở.

Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phớn trân trọng sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị của TP.

Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phớn đề nghị Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; nêu cao tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là chính quyền các cấp đổi mới công tác dân vận quán triệt, cụ thể hơn, thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đổi mới công tác dân vận; phê phán xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân.

Phó Bí Thành ủy Nguyễn Hồ Hải và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp trao Bằng khen cho các tập thể. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp trao Bằng khen cho các tập thể.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của TP; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, quan tâm các đối tượng yếu thế; tổ chức có hiệu quả thực chất việc nhân dân tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung nắm tình hình nhân dân và giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, các khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, sinh hoạt của nhân dân... Trên tinh thần đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trực tiếp tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Đây không chỉ là trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu mà còn là cái tâm và tấm lòng của người đảng viên đối với nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu hơn nữa về công tác dân vận tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận; gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để cùng chung sức xây dựng và phát triển TP trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo