Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Tạo điều kiện người khuyết tật tiếp cận và tham gia các hoạt động của xã hội

Người khuyết tật bán vé số lưu động bị ảnh hưởng dịch Covid -19 được hỗ trợ, trao quà. (Ảnh minh họa)

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch 1842/KH-UBND về triển khai thực hiện Thông tri số 34 – TT/TU của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 39 – CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong việc triển khai đồng bộ các hoạt động trợ giúp người khuyết tật, xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật; tiếp tục phát huy vai trò của người khuyết tật và tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận và tham gia đầy đủ các hoạt động của xã hội. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các giải pháp, chương trình trợ giúp người khuyết tật phải được tiến hành một cách kiên trì, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương.

UBND TP giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP rà soát, tham mưu, đề xuất xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chính sách trợ giúp người khuyết tật theo quy định phù hợp với tình hình thực tế của TP; phối hợp với các sở, ngành tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác trợ giúp người khuyết tật; tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật tại các địa phương.

Sở Tư pháp TP phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền Luật Người khuyết tật và các văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; Sở Y tế TP tổ chức thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn đối với cán bộ y tế chuyên ngành phục hồi chức năng. Đặc biệt tăng cường công tác sàng lọc trước sinh và sàn lọc sơ sinh nhằm phát hiện và can thiệp sớm.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật tiếp cận giáo dục; bảo đảm các điều kiện dạy và học phù hợp đối với người khuyết tật; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên, khuyến khích xã hội hóa mở các lớp học đặc biệt cho trẻ khiếm thính, khiếm thị, trẻ khuyết tật trí tuệ, kết hợp giữa học văn hoá, học nghề và phục hồi chức năng.

UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực; lồng ghép các hoạt động chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cũng theo Kế hoạch, UBND TP đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội thành viên tiếp tục nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật; tăng cường quan hệ phối hợp trong các hoạt động trợ giúp người khuyết tật; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống người khuyết tật ngày càng tốt hơn; Tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các tổ chức của người khuyết tật với các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao hiệu quả hoạt động.

Minh Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo