Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020

Tạo đột phá nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, phục vụ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Toàn cảnh buổi làm việc

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/11, Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Thành ủy do đồng chí Dương Thế Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Tổng Công ty đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo tại cơ sở theo chương trình công tác năm 2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy đề ra.

Trong năm 2019 Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, UBND TP giao.

Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành nhiều công văn tuyên truyền kịp thời đến cấp ủy cơ sở triển khai đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị vào các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Đảng bộ Tổng Công ty tổ chức tốt đợt tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp Tổng Công ty về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35).  

Trong thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy, Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai đến toàn thể công nhân viên chức - lao động gắn với phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thường xuyên của tổ chức Đảng, đoàn thể. Các đơn vị trong hệ thống đã chủ động sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế ống hút nhựa, bao nhựa, chai nước suối nhựa… đồng thời phân loại xử lý chất thải rắn tại đầu nguồn trước khi phân hủy. Lượng rác thải nhựa tại các đơn vị đã giảm 50% trong mỗi tháng.   

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Thế Trung đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Tổng Công ty và Ban Tuyên giáo Đảng ủy trong việc chủ động xây dựng chương trình công tác, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, giải quyết các vấn đề còn thắc mắc của người lao động một cách sâu sát, đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý Tổng Công ty cần tiếp tục tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ rõ mặt được để phát huy, nhân rộng các mô hình, giải pháp mới, cách làm hay. Tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp khắc phục các mặt hạn chế, tạo đột phá nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, phục vụ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Văn Phú Thành

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo