Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong học tập và làm theo Bác

Đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia hội nghị. (Ảnh: Lê Kỳ Tiến)

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 4/6, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Hội Cựu Chiến binh quận, Quận đoàn, Hội Chữ thập đỏ quận, Hội Người cao tuổi quận tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị được Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Đại học An ninh Nhân dân truyền đạt, trao đổi những điểm chính, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm chia sẻ các nội dung tại Hội nghị. Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm chia sẻ các nội dung tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Kỳ Tiến)

Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm cũng tập trung, phân tích những nội dung cốt lõi của chủ đề học tập năm 2022 như: Cán bộ là gốc của mọi sự thành công, sự cần thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Tiên phong, gương mẫu; phẩm chất đạo đức; trình độ, năng lực; tác phong, phương pháp...

Thông qua hội nghị, nhằm giúp đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc các cơ sở tôn giáo nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng hơn nữa trong việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ học tập, nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Nguyễn Hoàng Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo