Thứ Năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ (*)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/1, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM trân trọng giới thiệu Tham luận của đồng chí Tất Thành Cang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Qua nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, chúng tôi thống nhất cao. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2017, chúng tôi rút ra một số vấn đề trọng tâm sau đây: 

1. Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cấp ủy các cấp quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố; chỉ đạo cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát theo hướng sâu hơn, sát thực tế hơn; chủ động khảo sát, nắm tình hình, mời chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát. Việc xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có chọn lọc hơn; bên cạnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố; kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực quản lý Nhà nước dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như: công tác cán bộ; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,… Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác quản lý, sử dụng tài sản công (quản lý và sử dụng mặt bằng, nhà, đất,…), việc thực hiện các dự án đầu tư công (theo hình thức PPP, BT, BOT,…).

- Đối với một số trường hợp đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (thuộc Đảng bộ Quận 3, Đảng bộ Quận 7), Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp, hướng dẫn các tổ chức đảng cấp dưới chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp này. Từ thực tiễn đó, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có văn bản hướng dẫn chung đối với các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý đối với các trường hợp đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung ở cấp cơ sở, nhất là ở chi bộ.

2. Về xem xét, thi hành kỷ luật đảng: trong năm 2017, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng (tăng 03 trường hợp so với năm 2016) bằng hình thức khiển trách và 08 đảng viên (tăng 04 trường hợp so với năm 2016) bằng hình thức khiển trách 03 trường hợp, cảnh cáo 02 trường hợp; cách tất cả các chức vụ trong Đảng 03 trường hợp; trong đó, Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 03 đồng chí Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật đối với 447 trường hợp. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với 16 đảng viên (tăng 07 đảng viên so với năm 2016); ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thi hành kỷ luật đảng đối với 149 đảng viên.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xem xét, xử lý đối với 113 nội dung, vụ việc phát sinh, trong đó có một số vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm như:

Tại Quận ủy Tân Phú: qua kiểm tra, giám sát, kết luận có một số vi phạm như: Ban Thường vụ Quận ủy thiếu kiểm tra, giám sát, không chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận báo cáo về công tác bồi thường, nên thiếu thông tin về sai phạm trong công tác tài chính dẫn đến không phát hiện, không chỉ đạo kịp thời Ủy ban nhân dân quận chấn chỉnh các sai phạm tại Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận, gây thất thoát kinh phí bồi thường nghiêm trọng; không nắm vững, thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, dẫn đến bố trí sai lầm cán bộ, gây hậu quả nghiêm trọng kéo dài. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 05 đảng viên[1]. Đối tượng vi phạm tham ô nghiêm trọng về tài chính, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để truy tố, xét xử thời gian tới.

+ Tại Quận ủy Quận 7: qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận một số cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Quận 7 thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, ban hành văn bản sai quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, tạo điều kiện cho việc thực hiện 02 công trình xây dựng trái phép với quy mô lớn, lấn chiếm rạch trái phép, xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng, gây hậu quả khó khắc phục, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 04 đảng viên[2]; đồng thời chỉ đạo Quận ủy Quận 7 thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 07 đảng viên.

Tại Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và một số tổ chức đảng, cấp ủy viên và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở có vi phạm nghiêm trọng Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; thực hiện không đúng quy trình, quy định về công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; nhiều cán bộ, đảng viên Thanh tra Sở vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quy định trong hoạt động thanh tra. Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên[3].                          

Tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố: căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối đã có hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng; buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng quy định, quy trình nghiệp vụ tài chính, để xảy ra nhiều vi phạm về tài chính, làm thất thoát kinh phí của đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên[4].

Tại Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng: căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng bộ Khối, quy định, quy chế về công tác cán bộ, quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng bộ Khối; chưa đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Đảng ủy Khối; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý tài chính, gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 03 đảng viên[5].

Từ kết quả xem xét, xử lý đối với các vụ việc nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thức rằng sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Trung ương đã có tác động lan tỏa đến các tỉnh, thành ủy và cấp ủy đảng trong cả nước. Do đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chuyển biến rõ nét Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là các địa bàn, lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý Nhà nước nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, tham nhũng. Đối với các trường hợp có vi phạm, phải thi hành kỷ luật đảng đã nghiêm túc chấp hành các quyết định của tổ chức đảng, đang tập trung nỗ lực khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, của cá nhân tại địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách. Ban Thường vụ Thành ủy đã rút ra những bài học đau xót về công tác cán bộ, về giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; về sự công tâm, khách quan, trong xem xét, xử lý sai phạm, khẳng định không có vùng cấm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp “chạy chức, chạy quyền”, các trường hợp bố trí cán bộ sai quy định, có biểu hiện “lợi ích nhóm”,… gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; để mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện vai trò nêu gương, khép mình vào tổ chức, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức các hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề để đúc kết kinh nghiệm thực tiễn như: chuyên đề về công tác kiểm tra tài chính đảng, tài chính, tài sản công; chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố; chuyên đề về công tác giải quyết tố cáo trong Đảng. Thông qua đó, đã phân tích rõ thực trạng và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác trên, giúp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban - ngành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định và tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước để chấn chỉnh điều hành chung; cấp ủy đảng có thêm kinh nghiệm, cách làm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện đúng Quy chế làm việc của cấp ủy, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm của tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2018, theo định hướng chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố. Bốn nội dung trọng tâm tập trung lãnh đạo thực hiện là:

Một, triển khai và thực hiện có hiệu quả quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về xử lý cán bộ, công chức và tổ chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, vi phạm pháp luật và chức trách công vụ qua 04 nguồn tin (hoạt động giám sát của cơ quan dân cử; phản ánh của cử tri; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phản ánh của cơ quan báo chí). Ban Thường vụ Thành ủy xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để làm chuyển biến rõ nét trong phát huy vai trò giám sát của nhân dân và công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để xem xét, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, vi phạm pháp luật, chức trách, đạo đức trong thực thi công vụ.

Hai, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát một số nội dung, lĩnh vực quan trọng, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố như: Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm; việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; việc thực hiện tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thực hiện công tác quản lý đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) của thành phố; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; về quản lý và sử dụng tài sản công; việc thực hiện công tác cán bộ...

Ba, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết các vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Lãnh đạo chủ chốt các cấp của Đảng bộ thành phố phải thường xuyên lắng nghe các ý kiến góp ý của nhân dân. Định kỳ, tổ chức gặp gỡ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Từ đó, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, nhất là các vấn đề, vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, nổi cộm kéo dài; một số lĩnh vực chậm chuyển biến ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân thành phố như: tình trạng ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm,…

Bốn, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đảm bảo có phẩm chất chính trị, giới thiệu, lựa chọn người cán bộ có đức, có tài, có tâm hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân để đáp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp “chạy chức, chạy quyền”, các trường hợp bố trí cán bộ sai quy định, có biểu hiện “lợi ích nhóm”,… gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đối với cán bộ ngành Kiểm tra của Đảng, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, quan tâm thực hiện việc luân chuyển cán bộ kiểm tra sang các ngành, các cấp và ngược lại để đào tạo, bồi dưỡng; tuyển dụng đội ngũ kiểm tra giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra của Đảng, trong sáng về đạo đức, am tường một số lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật; thường xuyên, định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo các kiến thức chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu nhiệm của Ngành Kiểm tra của Đảng trong tình hình mới.

Để công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đạt hiệu quả cao, bên cạnh sự tập trung chỉ đạo của Thành ủy thành phố, không thể thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố nói chung, ngành Kiểm tra Đảng bộ thành phố nói riêng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các đồng chí để Ngành Kiểm tra Đảng bộ thành phố khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy ưu điểm, thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố.

Tất Thành Cang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

---------------------------------

[1]  Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; báo cáo Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; thi hành kỷ luật kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với: đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Quận ủy viên, Chánh Thanh tra quận; thi hành kỷ luật kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí nguyên Phó Bí thư Quận ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

[2] - Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Lê Trọng Hiếu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, nguyên Bí thư Quận ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7; Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Hồ Thái Thành, Quận ủy viên, nguyên Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 7 giai đoạn 2012 (từ tháng 4 năm 2017).

      - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Dương Minh Thùy, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố, nguyên Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, phụ trách lĩnh vực đô thị (giai đoạn 2012, từ tháng 01 năm 2015); kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Lâm Thị Kim Thanh, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận, quận 7.

[3] - Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2010 - 2015; kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở (từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 02 năm 2016), nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 02 năm 2016); Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở; nguyên Bí thư chi bộ Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

   - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Lê Trọng Sang, Trưởng Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở (từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 8 năm 2014, nhiệm kỳ 2010 - 2015), nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

[4] -  Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015; Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Tím, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư chi bộ cơ quan (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; phụ trách kế toán nhiệm kỳ 2010 - 2015).

    - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với 02 đảng viên gồm đồng chí Mai Thị Thu Thủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đồng chí Phan Trung Dương, nguyên quyền Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015; Khiển trách đồng chí Lê Văn Quang, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 (nguyên Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015). 

[5] Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Thị Bình Sơn, đảng viên, Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng cơ quan Đảng ủy Khối.

(*) Tựa đề do Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM đặt

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 18/7/2018

* Chiều 18/7, tại TPHCM, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII cho hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị… Các đại biểu được nghiên cứu các chuyên đề: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. (Long Giang)

* Sáng 18/7, Hội Chữ thập đỏ Quận 7 phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo, Quận đoàn 7 tổ chức Ngày hội “Sống đẹp vì cộng đồng” lần 8 năm 2018. Ngày hội thu hút hơn 500 đoàn viên, tình nguyện viên, hội viên, giáo viên tham gia các hoạt động như: Hội thi sơ cấp cứu; tìm hiểu về biểu tượng Chữ Thập đỏ; ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường… Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Quận 7 đã tuyên dương 20 gương “Hoa nhân ái” có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ các bạn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống năm học 2017 – 2018 và trao 20 suất học cho các em học sinh nghèo với tổng số tiền 22.900.000 đồng. (Thương Lâm)

Tin vắn ngày 17/7/2018

* Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), chiều 17/7, đoàn cán bộ Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân do đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Bí thư Quận ủy dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính (trú khu phố 7, phường Tân Tạo A) và thương binh 1/4 Nguyễn Văn Đến (trú khu phố 4, phường Tân Tạo A), mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. (Bá Tuấn)

* Sáng 17/7, Trung tâm Văn hoá Quận 7 tổ chức hội thi đố em “Kiến thức muôn màu” năm 2018. Hội thi thu hút 10 đội thi đến từ 10 phường đến tham gia tranh tài. Kết quả, phường Phú Thuận xuất sắc đạt giải Nhất; phường Tân Thuận Đông đạt giải Nhì; phường Phú Mỹ đạt giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Khuyến khích và 1 giải cổ động viên. Sau hội thi cấp Quận, Ban tổ chức sẽ chọn các đơn vị xuất sắc tham dự hội thi đố em “Kiến thức muôn màu” cấp Thành phố vào ngày 5/8/2018. (Thương Lâm).

* Sáng 17/7, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh Quận 4 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 (là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên trong cơ quan tổ chức thuộc quận và UBND 15 phường). Lớp học được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 17 - 20/7 với sự tham gia của 110 học viên,  học các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng, an ninh, Dân quân tự vệ… (Tấn Cường)