Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

Lãnh đạo Quận ủy Quận 12 tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Trung tâm Văn hóa quận nhiệm kỳ V (2020 - 2025).

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 26/2, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 12 đã tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ V (2020 - 2025). Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm đầu tiên của Đảng bộ Quận 12 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho toàn Đảng bộ quận. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy; Trần Văn Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Lê Trương Hải Hiếu, Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy và chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm Văn hóa quận đã lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ, đội nhóm và các phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí, tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của đông đảo quần chúng Nhân dân, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hằng năm, đơn vị đều được Sở Văn hóa và Thể thao sếp loại xuất sắc, năm 2018 đơn vị nhận Bằng khen của UBND thành phố về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục.

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm thực hiện công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng, xây dựng chi bộ, đoàn thể vững mạnh, qua đó đã có sự chuyển biến nhất định về ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công việc. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên của chi bộ qua phân tích đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 10 – 15% đảng viên được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy đề nghị Cấp ủy Trung tâm Văn hóa quận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề năm 2020 của thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; xây dựng lực lượng cán bộ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn đủ sức hoàn thành và đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giai đoạn mới. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định 1374 của Thành ủy, Quy định 03 của Quận ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn, chi đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các đảng viên đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ Trung tâm Văn hóa quận nhiệm kỳ V (2020 - 2025) gồm 5 đồng chí, sau đó bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Kết quả, đồng chí Phạm Văn Thọ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Song Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo