Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ nhà, đất theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”

Ra mắt cấp ủy Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 9 khóa mới

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 16/5, Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 9 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 9 đã đến dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 9 đã lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thành phố cũng như quận giao về các lĩnh vực như: cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, hồ sơ đăng bộ nhà đất, hồ sơ giao dịch bảo đảm; hồ sơ kiểm tra nội nghiệp bản vẽ…

Trong công tác cải cách hành chính, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; đã từng bước nâng cao chất lượng bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng quy trình ISO trong thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính…

Tập thể Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tập thể Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như: kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất hàng năm từ 95% trở lên; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 5 đến 7 đảng viên; đảm bảo 100% đảng viên tích cực nghiên cứu nội dung các nghị quyết của Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND Quận 9 Nguyễn Văn Thành đề nghị Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ nhà, đất theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng quy trình ISO trong thực hiện các thủ tục hành chính; thực hiện các giải pháp, sáng kiến nhằm giảm tỷ lệ trễ hạn trong giải quyết hồ sơ nhà, đất cho người dân; phấn đấu đạt tỷ lệ 70% người dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng khi giao dịch hồ sơ hành chính theo chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Cấp ủy chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Kim Yến được bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

Hiệp Thọ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo