Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Tập trung nguồn lực ưu tiên hàng đầu cho công tác hoàn thiện thể chế

Quang cảnh cuộc họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 22/7, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với các bộ, ngành về tình hình xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì buổi làm việc.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hiện các bộ, ngành còn nợ đọng 26/54 văn bản, chiếm 48,1%, tăng 8 văn bản so với cùng kỳ năm 2019. Trong số này, đứng đầu là Bộ Nội vụ với 7 văn bản nợ đọng, kế đến là Bộ Tài chính 6 văn bản, Bộ Công an 5 văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo 3 văn bản, các Bộ: Quốc phòng, Tư pháp, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công Thương và Thanh tra Chính phủ mỗi cơ quan nợ 1 văn bản.

Ngoài ra, còn có 49 văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2021 cần phải ban hành. Như vậy, từ nay đến cuối năm các bộ ngành phải trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành 75 văn bản. Đây là một khối lượng rất lớn, đòi hỏi các bộ, ngành phải quyết liệt khẩn trương.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ, Thủ tướng xác định hoàn thiện thể chế là then chốt, là khâu đột phá để đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả nền kinh tế. Các bộ, ngành phải quan tâm, tập trung nguồn lực ưu tiên hàng đầu cho công tác hoàn thiện thể chế. Xây dựng, hoàn thiện thể chế là việc làm chủ động, thường xuyên để tháo gỡ và phát triển.

Nhắc chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành là cần tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, nhằm kịp thời phát hiện chồng chéo, bất cập, các khó khăn, vướng mắc để đề xuất điều chỉnh, xử lý, tháo gỡ theo đúng chỉ đạo của của Chính phủ tại Nghị quyết số 81/NQ-CP. Về tinh thần xây dựng văn bản, phải rà soát sự chồng chéo, bất cập của các quy định để tiến hành sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi theo tinh thần một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định, một thông tư sửa nhiều thông tư, ban hành văn bản mới phải bãi bỏ ít nhất một văn bản cũ.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, xây dựng văn bản chi tiết là việc khó, vất vả. Vì vậy, các Bộ quan tâm, tạo điều kiện cho các Vụ Pháp chế thực hiện nhiệm vụ. Sau buổi kiểm tra, các đơn vị có báo cáo cụ thể các Bộ trưởng và giữ cam kết thời hạn hoàn thành. Văn phòng Chính phủ và Bộ chủ trì sẽ cùng các cơ quan liên quan ngồi lại, thống nhất về các vấn đề còn ý kiến khác nhau, tìm kiếm sự đồng thuận.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ đã giải trình về tiến độ xây dựng văn bản, các khó khăn, vướng mắc.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo