Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nhân Hòa tại quận Gò Vấp

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có quyết định cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nhân Hòa tại số 16, đường số 18, Phường 8, quận Gò Vấp.

Theo đó, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nhân Hòa có nhiệm vụ phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng; cung cấp nội dung, thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật, mức độ khuyết tật.

Ngoài ra, việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT - BGDĐT - BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nhân Hòa là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, có tư cách pháp nhân, có dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của nhà nước. Kinh phí và nguồn hoạt động của Trung tâm tự đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trung tâm sẽ chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND quận Gò Vấp.

H.Thảo

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo