Chủ Nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021

Tháo gỡ vướng mắc trong cấp Giấy phép xây dựng đối với đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới

TPHCM chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong cấp Giấy phép xây dựng đối với đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa có chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong công tác cấp Giấy phép xây dựng đối với các khu vực quy hoạch có chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới.

Theo đó, để giải quyết quyền, lợi ích chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng tại các khu vực quy hoạch có chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới theo đúng quy định, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình giao UBND quận - huyện và UBND TP Thủ Đức phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện tổng rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất thực tế, nhu cầu kêu gọi đầu tư của tất cả các khu vực quy hoạch có chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới trong các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/5000 trên địa bàn TP, để đề xuất điều chỉnh quy hoạch hợp lý theo quy định (điều chỉnh cục bộ quy hoạch hoặc điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch) phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch chậm nhất cuối năm 2021, để giải quyết quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Đồng thời làm cơ sở cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.

Mặt khác, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hoàn tất công tác lập Quy chế quản lý kiến trúc chung TPHCM theo Luật Kiến trúc năm 2019, Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 trình UBND TP xem xét phê duyệt chậm nhất cuối năm 2021, để làm cơ sở cấp Giấy phép xây dựng theo quy định trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, UBND quận - huyện, UBND TP Thủ Đức và các sở, ngành, đơn vị có liên quan thuộc khối đô thị đưa các nội dung chỉ đạo trên vào nội dung họp giao ban công tác hàng tuần để theo dõi, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo