Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Thêm giải pháp xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm thương mại quốc tế

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 28/7, Ban Kinh tế Trung ương, Thành ủy TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Tham dự hội thảo còn có các đại biểu của Ban Bộ ngành trung ương, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận trong hơn 35 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, đảng ta luôn xác định nhiệm vụ CNH-HĐH là động lực, nhiệm vụ then chốt trong quá trình phát triển KT-XH, cũng là chìa khoá phát triển đất nước theo hướng hiện đại, rút ngắn khoảng cách với các quốc gia. Chủ trương này ở mỗi giai đoạn có mục tiêu, nhiệm vụ khác nhau và đến Đại hội XIII của Đảng đã được nâng lên tầm cao hơn, đó là đẩy mạnh CNH- HĐN trên nền tảng KH-CN, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp hoá lần thứ tư, điều chỉnh bổ sung nâng cao chất lượng, chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2030 trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, để góp phần cụ thể hoá nghị quyết của Đảng, việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa quan trọng, với 70 báo cáo tham luận; nhiều tham luận chất lượng, tâm huyết, tiếp cận chiến lược CNH-HĐH ở nhiều góc độ khác nhau. Kỳ vọng hội thảo đề xuất nhiều giải pháp đột phá, góp phần hoàn thiện chủ trương chính sách CNH-HĐH đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Toàn cảnh buổi hội thảo Toàn cảnh buổi hội thảo

“TPHCM vừa tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển KH-CN phục vụ CNH-HĐH, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN. TPHCM cũng đang tích cực khẩn trương chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2020, đề xuất mục tiêu phát triển đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó CNH-HĐH là một trong những nội dung rất quan trọng. Hội thảo là cơ hội để TP tiếp cận quan điểm, tư duy mới về CNH-HĐH để bổ sung cho những vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay.” - đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, ngay từ những năm đầu đổi mới, TP đã chuẩn bị nguồn lực cơ sở vật chất kĩ thuật đầu tư phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ then chốt với hệ thống các khu chế xuất, khu công nghệ, khu công nghiệp với mạng lưới hạ tầng thương mại dịch vụ, góp phần phát triển KT-XH, đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục đào tạo trên cả nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay TP đứng trước nhiều khó khăn thách thức, có những thách thức rất lớn. Về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển KT-XH gắn với phát triển đô thị trên nền tảng KH-CN đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng khả năng cạnh tranh giữa các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và trên thế giới.

“Từ hội thảo này TPHCM sẽ có cơ hội tiếp thu thêm những thông tin thiết thực, bổ ích giúp cho TP có cơ sở lý luận và thực tiễn để đề ra những chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng TP trở thành đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo công nghệ, vững mạnh, sớm trở thành trung tâm tài chính, trung tâm thương mại quốc tế, đưa các sản phẩm công nghiệp dịch vụ trọng yếu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.” - đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Định hình mô hình CNH-HĐH của Việt Nam

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Vũ Hải Quân khẳng định, việc bổ sung “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” vào mục tiêu tổng quát trong Văn kiện Đại hội XIII lần này cho thấy bối cảnh toàn cầu hóa, các vấn đề địa chính trị, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cạnh tranh quốc tế gay gắt, yêu cầu đẩy mạnh CNH-HĐH nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh đặt ra cấp thiết, có ý nghĩa sống còn đối với đất nước ta. Từ đó đặt ra vị trí vai trò quan trọng, cần thiết để nhiệm vụ CNH-HĐH được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả cao hơn trong những năm tới. Điểm mới trong nhận thức của Đảng là xác định CNH-HĐH phải dựa trên nền tảng KH-CN, đổi mới sáng tạo, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để có sự bứt phá, vượt lên trong một số ngành, lĩnh vực.

Đồng chí Vũ Hải Quân phát biểu đề dẫn hội thảo Đồng chí Vũ Hải Quân phát biểu đề dẫn hội thảo

Đồng chí Vũ Hải Quân cũng cho biết, Hội thảo khoa học quốc gia cung cấp bức tranh tổng quan về: Định hình mô hình CNH-HĐH của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra từ quá trình CNH-HĐH của TPHCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất về chủ trương, mô hình, chính sách CNH-HĐH của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;…

Theo đồng chí Vũ Hải Quân, sau nghị quyết phải là một chiến lược CNH-HĐH để cụ thể hệ thống các giải pháp, CNH-HĐH vừa mang tính tổng thể, vừa gắn với quy hoạch phát triển vùng. Tổng thể là con người, là KH-CN, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, mỗi vùng, mỗi địa phương sẽ có chiến lược, lộ trình và giải pháp cụ thể để phát huy hết nguồn lực của mình. Với hơn 70 tham luận từ các bộ, ngành, địa phương và các viện nghiên cứu, trường đại học và đại biểu từ các cấp sẽ đưa ra các đề xuất, kiến nghị về chiến lược, cơ chế, chính sách hiệu quả, giúp chúng ta thực hiện thành công quá trình CNH-HĐH đất nước.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo