Thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên app Thanh niên Việt Nam

Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM khuyến khích đoàn viên, thanh niên Khối tham gia cuộc thi trực tuyến.

(Thanhuytphcm.vn) - Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM triển khai đến đoàn viên, thanh niên Khối tích cực tham gia và tổ chức tuyên truyền trên các kênh thông tin của đơn vị.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên app Thanh niên Việt Nam, diễn ra trong 5 tuần với 5 vòng thi theo từng tuần từ ngày 15/9 đến 24/10 dành cho các cá nhân dự thi. Ngoài ra, vòng thi đội tuyển dự kiến diễn ra trong các ngày 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 và 15/11.

Nội dung thi liên quan đến: Nghị quyết Đại hội lần XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2026; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và một số nội dung khác về đại hội; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngọc Tuyết


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo