Thứ Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021

Bế mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khoá X

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên bế mạc

(Thanhuytphcm.vn) - Trưa 19/10, kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc. Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đánh giá sau 1,5 ngày làm việc tích cực, dân chủ, đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 3 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép”

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp đã tập trung xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TP, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 11 nghị quyết; trong đó có 1 nghị quyết về nhân sự; 2 nghị quyết về cơ chế, chính sách; 2 nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn; 2 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án và 4 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác. “Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân trong nhiều năm tới.” - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND TP, của các cấp, các ngành; sự quyết tâm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân cùng chính quyền trong việc thực hiện các chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của TP; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục duy trì tạo sự ổn định của TP...

Quang cảnh kỳ họp Quang cảnh kỳ họp

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP, các cấp, các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, không chủ quan “khi dịch đi qua”.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu UBND TP cần quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình dịch bệnh, diễn biến của các chủng virus mới. Khẩn trương xây dựng chương trình tổng thể về phòng chống dịch, có kịch bản, phương án, chuẩn bị nguồn lực con người, cơ sở vật chất, cách vận hành, tổ chức diễn tập chủ động, kịp thời, linh hoạt…, đồng thời bổ sung, cập nhật các chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội phù hợp tình hình mới.

Đối với các nghị quyết của HĐND TP đã được thông qua tại kỳ họp này, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của TP trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể hóa các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với các dự án đầu tư mới, dự án tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng; tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại ngân sách nhằm đảm bảo cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021…

Đồng thời, gắn chiến lược phát triển kinh tế với chiến lược y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai chiến lược y tế, trọng tâm là củng cố hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng; nâng cao nhận thức xã hội, làm cho từng cấp, từng ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi người dân là một chủ thể của chiến lược y tế, phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, rà soát lại 4 chương trình phát triển TP với 51 đề án thành phần, trong đó cần ưu tiên triển khai một số đề án quan trọng, cấp thiết như đề án chuyển đổi số, giáo dục thông minh, y tế thông minh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành y tế,...

Tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tham mưu xây dựng phương án hoàn thiện hệ thống y tế về cơ sở vật chất có chế độ chính sách, đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực y tế ở cơ sở; tập trung chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 4800 của Bộ Y tế tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành Quy hoạch TP theo tiến độ; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết…; tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đảm bảo tính liên kết vùng hiện đại, đồng bộ; đa dạng hóa các nguồn lực; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra các điểm nhấn, sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội và các khu đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân, nhất là những người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid-19; bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự-an toàn xã hội. Chủ động có phương án mở cửa trường học cho các bậc học phù hợp với lộ trình tiêm vaccine theo kế hoạch đề ra. Triển khai một số giải pháp cả trước mắt và lâu dài để chăm sóc trẻ em không may bị mồ côi do dịch bệnh.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ ghi nhận sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP, trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và tham gia xây dựng chính quyền.

Sau kỳ họp này, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể đồng bào và cử tri TP thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.

Nỗ lực tối đa để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 ở mức cao nhất

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 cho đến nay, cao điểm TP là từ 27/4 - 30/9 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, TP đã có sự chi viện, giúp sức, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến các địa phương trong và ngoài nước, kiều bào ta ở nước ngoài để góp phần cùng TP vượt qua cơn đại dịch đầy nghiệt ngã, “chưa có tiền lệ trong lịch sử”. “TP rất trân trọng ghi nhận và biết ơn những tình cảm quý báu, tấm lòng, sức người, sức của đã mang lại nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến này; đây sẽ là sức mạnh vô cùng to lớn để TP nêu cao tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.”- Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ bày tỏ và cho biết chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021, toàn hệ thống chính trị đang và sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 ở mức cao nhất có thể và chuẩn bị tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần (2022) bình yên, an toàn nhất. 

Trong giai đoạn này, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các quận, huyện, TP Thủ Đức đã kiểm soát được dịch bệnh, song tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, biến thể Delta rất khó lường, vì thế mọi hoạt động phục hồi kinh tế - xã hội đều phải đặt yêu cầu an toàn lên trên hết và trước hết.

Bên cạnh đó, vẫn phải kiên trì, chủ động, nhất quán với phương châm: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong giai đoạn “bình thường mới”; tiếp tục ưu tiên công tác phòng, chống dịch và nỗ lực cao nhất để kiểm soát dịch Covid-19 theo nguyên tắc: “5K, vaccine, thuốc điều trị, công nghệ và ý thức của nhân dân và các biện pháp khác”.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo