Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020

Thủ Đức: Tuyên dương 55 tập thể có thành tích “Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Thọ Truyền (giữa) tặng giấy khen cho các tập thể tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 20/2, Quận ủy Thủ Đức đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Chỉ thị 49). Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch UBND quận.

Xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, trong 15 năm qua, hệ thống chính trị quận đã tập trung triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị 49 bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ tại địa phương. Cụ thể công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thông qua các tổ chức chính trị, xã hội được đẩy mạnh, các nội dung Pháp lệnh Dân số, Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống, bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em… được triển khai sâu rộng đến người dân với hơn 155.000 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, việc lồng ghép cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” vào phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… đã tạo nhiều chuyển biến, tăng hiệu quả thực hiện các phong trào, cụ thể 67/73 khu phố đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, 96,49% gia đình đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa.

Các phong trào phát triển kinh tế gia đình, công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách được tập trung thực hiện. Tính đến cuối năm 2019 quận đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,33% trên tổng hộ dân (177.588 hộ) và không còn hộ chính sách có công trong diện nghèo. Thực hiện hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 70% kinh phí cho hộ cận nghèo; các khu lưu trú công nhân văn hóa, nhà trọ văn minh - văn hóa… ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn quận.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Thọ Truyền đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả của hệ thống chính trị quận, phường trong thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư và nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển bền vững của xã hội. Phát huy những thành quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền, đa dạng hóa công tác phổ biến pháp luật đến với người dân; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác gia đình, xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo gia đình gắn với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương; đặc biệt phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu để đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 sắp diễn ra tại phường, quận. Ngoài ra, chú trọng kiểm soát, đưa ra những giải pháp không để xảy ra bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, xâm hại tình dục trẻ em… góp phần xây dựng quận Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, UBND quận đã khen thưởng 55 tập thể có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2005-2020.

Anh Kiệt


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo