Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

Thử nghiệm hệ thống đánh giá sự hài lòng, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Bảng điện tử khảo sát đánh giá chất lượng trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận đề xuất triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận, giải quyết, đánh giá sự hài lòng, phục vụ người dân, doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV Thế giới Công nghệ (HDKING) đề xuất.

Theo đó, TP thống nhất chọn từ 1 đến 3 quận - huyện để thử nghiệm trong thời gian 3 tháng; kinh phí lắp đặt và triển khai thử nghiệm do Công ty HDKING hỗ trợ và chi trả 100%.

UBND TP giao Văn phòng UBND TP khẩn trương phối hợp với Công ty HDKING chọn đơn vị thí điểm và xây dựng kế hoạch triển khai thử nghiệm, bảo đảm việc thử nghiệm được triển khai nhanh chóng và hiệu quả; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện sơ kết, tổng kết việc thử nghiệm, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện, làm cơ sở để hoàn chỉnh các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong đề án tổng triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND quận - huyện (đơn vị được chọn thử nghiệm) chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác thử nghiệm.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo