Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Thúc đẩy tính minh bạch và phát triển lành mạnh thị trường bảo hiểm

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương)

(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu điều hành nội dung thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm chiều 27/5 tại hội trường Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nêu rõ, đây là dự thảo Luật có chuyên môn sâu và phức tạp, tác động đến nhiều đối tượng.

Để có cơ sở tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng của dự thảo Luật, đồng chí Trần Quang Phương đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung cho ý kiến về một số vấn đề cốt lõi như: kết cấu của dự thảo Luật; hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài; đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; bảo hiểm vi mô...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trang Quang Phương cũng đề nghị các đại biểu (ĐB) cho ý kiến về hai vấn đề còn ý kiến khác nhau về áp dụng Luật Kinh doanh bảo hiểm và luật khác có liên quan và về Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm.

Theo ĐB Thái Quỳnh Mai Dung (Vĩnh Phúc), dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thông qua kỳ họp này đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra khi sửa đổi. Đó là, tăng cường trao quyền cho các doanh nghiệp bảo hiểm, nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, thúc đẩy tính minh bạch và phát triển lành mạnh của thị trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

“Dự thảo Luật cũng quy định theo hướng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được phép tự chủ hơn và như vậy sẽ đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải tăng cường hoạt động giám sát của mình. Chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp cũng sẽ được nâng cao cùng với các yêu cầu rất khắt khe về tỷ lệ an toàn vốn, về công bố thông tin cũng như là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm chuẩn hóa hoạt động và các giao dịch của mình” - ĐB Thái Quỳnh Mai Dung nêu ý kiến.

Liên quan đến Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm, ĐB Thái Quỳnh Mai Dung nhất trí với phương án quy định về Quỹ Bảo hiểm tiền gửi, bỏ quy định về Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm và sửa đổi Điều 154 về điều khoản chuyển tiếp giao Chính phủ quy định chi tiết về quản lý và sử dụng số dư quỹ yêu cầu phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

Cùng quan điểm, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) phân tích: “Mặc dù mục đích của Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm là rất tích cực, nhưng đã có sự trùng lắp với Quỹ Dự trữ bắt buộc. Sau gần 12 năm thành lập và trích nộp Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm, vẫn chưa phải sử dụng đến nguồn quỹ này. Trong hồ sơ dự án luật, quỹ này cũng ít có khả năng phải sử dụng. Đề nghị Quốc hội có thể cân nhắc việc không tiếp tục duy trì Quỹ Bảo vệ người bảo hiểm.” – ĐB Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu.

ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TPHCM) ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TPHCM)

Đề cập đến quy định áp dụng pháp luật nêu trong dự thảo Luật, ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TPHCM) góp ý, cần tiếp tục quy định về việc áp dụng Bộ luật Dân sự và áp dụng pháp luật đối với hợp đồng bảo hiểm hàng hải tại Điều 15 của dự thảo Luật; bổ sung nguyên tắc áp dụng tập quán quốc tế đối với các quan hệ có yếu tố nước ngoài; chỉnh sửa tên điều thành áp dụng Luật Kinh doanh bảo hiểm và luật khác có liên quan, tập quán quốc tế…

Trong khi đó, ĐB Đồng Ngọc Ba (Bình Định) thẳng thắn nhận xét: “Quy định trong Luật cần tránh “đẩy cái khó cho người thực hiện”. Theo ĐB, khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mới có những quy định khác với các luật đã ban hành trước đó thì phải xem xét, xử lý ngay trong luật này, chứ không thể quy định chung chung như trong trong dự thảo Luật, gây khó khăn cho người thực hiện.        

Cẩm Hà


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo