Thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020

Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

TPHCM yêu cầu các sở, ngành liên quan và quận, huyện thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND các quận - huyện về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ triển khai báo cáo của Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an TP, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh và sau khi hết dịch bệnh Covid - 19. Đồng thời, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, giao Thường trực Ban An toàn giao thông TP phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an TP theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND TP về ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 và Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Đồng thời, nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh và sau khi hết dịch bệnh. Nghiên cứu sửa đổi, ban hành các quy định thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, bám sát chủ đề Năm an toàn giao thông 2020 và triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP…

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo