Chủ Nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021

Thực hiện các giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Sở Tư pháp TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2021.

Theo đó, UBND TPHCM đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành TPHCM, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đồng thời, công bố kịp thời, đầy đủ, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy định mới trong các lĩnh vực kinh doanh dễ làm phát sinh chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật.

Mặt khác, thiết lập, duy trì, đẩy mạnh các mô hình hoạt động trong thực tiễn nhằm thu thập, cập nhật thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp (như mô hình cà phê doanh nhân, câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ…) nhằm tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Cùng với đó, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc do doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. Trường hợp không giải quyết được phải có văn bản giải thích, nói rõ lý do cho doanh nghiệp biết, đồng thời báo cáo UBND TPHCM để chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ bưu chính trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo