Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Quang cảnh buổi làm việc

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 3/6, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ năm 2022.

Dự tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP; Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.

Xây dựng và phát triển môi trường hoạt động văn hóa

Báo cáo một số kết quả tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, sau 13 năm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, TPHCM đã đạt nhiều kết quả xây dựng và phát triển môi trường văn hóa, hoạt động văn hóa, phát triển gắn với hoàn thiện thị trường văn hóa, chú trọng xây dựng văn hóa, con người thành phố phát triển toàn diện, đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật của TP phát triển đa dạng, phong phú, theo hướng xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, nghệ thuật phát huy tốt hiệu quả; nhiều lễ hội, sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật được TP tổ chức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân TP và thu hút bạn bè quốc tế khi đến thăm và làm việc tại TPHCM, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận

Công tác xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đạt kết quả quan trọng. đời sống văn hóa ở cơ sở được cải thiện, nâng cao. Hoạt động văn học, nghệ thuật phong phú, sôi động, có nhiều sáng tạo, giữ gìn và phát triển văn học, nghệ thuật cách mạng đương đại, tiếp thu tiến bộ, phát huy chủ nghĩa yêu nước, nhân văn; có nhiều nỗ lực bám sát thực tiễn lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cuộc sống mới của nhân dân để sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, đội ngũ văn nghệ sĩ của thành phố không ngừng phát triển, gắn bó với thành phố và nỗ lực đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng trẻ.

Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được củng cố; nhiều giải pháp đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả hoạt động hệ thống bảo tàng, thư viện, di tích, di sản văn hóa, các đoàn nghệ thuật nhà nước, các hội văn học, nghệ thuật, các hội quần chúng hoạt động trên lĩnh vực văn hóa; hệ thống các trung tâm văn hóa, trung tâm thể dục thể thao, nhà văn hóa, nhà thiếu nhi cấp thành phố và quận, huyện... phần lớn phát huy tác dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phục vụ đa dạng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí cho nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thêm phong phú.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc

Thành ủy TPHCM cũng chỉ ra một số mặt hạn chế, tồn tại trong thời gian qua như: công tác đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố tuy đạt được một số kết quả nhưng chưa tương xứng với tầm vóc của một đô thị phát triển. Văn học, nghệ thuật còn thiếu những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật công tác tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chưa đáp ứng yêu cầu quảng bá. Đầu tư về văn học, nghệ thuật còn hạn chế, một số công trình trọng điểm triển khai xây dựng còn chậm. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chưa theo kịp xu thế hội nhập, phát triển.

Kiến nghị với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, TPHCM đề nghị nghiên cứu, cho phép TP có cơ chế đặc thù triển khai nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương để tu bổ, tôn tạo di tích, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trên địa bàn TP, nâng cấp, mở rộng các bảo tàng, tạo điều kiện cho thành phố xây dựng các công trình trọng điểm như Rạp xiếp thành phố, Nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch, các Khu liên hợp thể dục thể thao phục vụ nhu cầu văn hóa, thể dục thể thao của người dân thành phố và phát triển lực lượng năng khiếu tài năng thể thao thành tích cao cho thành phố. Ban hành các văn bản pháp luật theo hướng tăng mức xử phạt nghiêm khắc hơn trên lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa nhằm tạo sự răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo tại buổi làm việc Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo tại buổi làm việc

Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ trong những thành tựu lớn của TP, có sự đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, đặc biệt thể hiện qua nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật phản ánh công tác phòng, chống dịch bệnh của TP. Thời điểm TP gặp khó khăn nhất khi dịch bệnh, nét đẹp của người TP được thể hiện đó là sự đoàn kết, nghĩa tình, hào sảng của người Sài Gòn.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, hiện TPHCM đang hướng tới xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tuy nhiên, TPHCM cũng gặp khó khăn trong việc định hình cơ bản không gian văn hóa Hồ Chí Minh, do đó, rất cần sự chỉ đạo của cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng thời, đồng chí cũng mong Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm đến kiến nghị của TPHCM về nghiên cứu, cho phép TP có cơ chế đặc thù triển khai nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương để tạo điều kiện cho thành phố xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ nhu cầu văn hóa, thể dục thể thao của người dân thành phố.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ mà TPHCM đã thực hiện được trong thời gian qua. Đặc biệt, trong bối cảnh vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy đã nỗ lực tổ chức triển khai nhiều công việc gắn sát với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị Thành ủy TPHCM quan tâm tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, bổ sung những kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào các Đề án, chương trình hành động của Thành phố trong thời gian tới.

“Nghiên cứu các giải pháp cụ thể nhằm xử lý hài hòa giữa phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng và chuyên nghiệp. Quan tâm đầu tư có trọng điểm, tạo ra sự đột phá về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các thiết chế văn hóa, thể thao; nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình văn hóa trong việc phục vụ, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân”, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo