Chủ Nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021

Thực hiện công tác vận động nhân dân hiệu quả, sát với thực tiễn địa phương

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 25/3, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 – QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khóa X và Quyết định số 489 – QĐ/TU ngày 16/7/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.

Tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân

Báo cáo tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, thực hiện Quyết định số 290 – QĐ/TW và Quyết định số 489 – QĐ/TU, Thành ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế đã ban hành gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo giải quyết những bức xúc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của Nhân dân. Các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước tăng cường quản lý trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập trung chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị.

Kết quả nổi bật là, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, TP đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân; thực hiện phương châm xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực trong các tầng lớp xã hội, các thành phần kinh tế ủng hộ chương trình giảm nghèo với trên 4.000 tỷ đồng/năm, hỗ trợ bình quân 160.000 – 180.000 lượt hộ, dự án/năm, đảm bảo nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời đào tạo nghề cho gần 34.460 lượt lao động, cấp hơn 3,68 triệu thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo;…

Về Chương trình Xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, huy động được nhiều nguồn lực xã hội trong thực hiện chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới. Riêng giai đoạn 2017 – 2019 đã huy động hơn 73.556 tỷ đồng, vận động được 26.043 hộ dân hiến hơn 2,97 triệu m2 đất để xây dựng mở rộng đường giao thông nông thôn, ước tính giá trị hơn 2.243 tỷ đồng.

Riêng về công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, lấy yếu tố “con người” là trung tâm, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc của người dân. Công khai minh bạch thủ tục hành chính; xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại. Đổi mới nâng cao năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn TP. Lấy tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của công việc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen cho các đơn vị. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen cho các đơn vị.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những kết quả Thành ủy, cấp ủy các cấp trong thực hiện Quyết định số 290 – QĐ/TW. Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của Đảng bộ TPHCM trong thực hiện Quyết định số 290 – QĐ/TW, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, thực hiện tốt công tác dân vận sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển của TP. Đồng chí đề nghị TPHCM tiếp tục thực hiện Quyết định 290 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần XI để đưa công tác vận động nhân dân hiệu quả, sát với thực tiễn của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức toàn hệ thống chính trị trong vận động nhân dân để nhận thức sâu sắc hơn vai trò vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của TP. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là nâng cao vai trò người đứng đầu trong thực hiện công tác vận động nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn các quan điểm nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen cho các đơn vị. Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen cho các đơn vị.

“Nơi nào làm tốt rồi thì phải tiếp tục duy trì và làm tốt hơn; nơi nào chưa tốt hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thì phải đôn đốc, chấn chỉnh để thực hiện tốt dần lên, phải làm sao để việc thực hiện công tác dân vận là việc thường xuyên, liên tục, xác định đây là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện để chăm lo tốt đời sống Nhân dân, lợi ích và hạnh phúc của Nhân dân” – Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh. 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu, phải thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt cải cách hành chính, đề ra nhiều chủ trương, chính sách phù hợp thu hút đầu tư, đi đôi với xây dựng đạo đức, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đúng quy định, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp, kéo dài.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp trao Bằng khen cho các đơn vị. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp trao Bằng khen cho các đơn vị.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường, đổi mới mạnh mẽ công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác dân vận quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy trách nhiệm, hiệu quả thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong giải quyết những công việc liên quan đến Nhân dân, khắc phục tình trạng vô cảm, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp cần năng động, sáng tạo, đẩy mạnh hướng về cơ sở, gần dân, sát dân.

“Với những vấn đề được đặt ra gắn với thách thức trong tình hình hiện nay, tôi tin tưởng rằng công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố tiếp tục không ngừng đổi mới, nhanh nhạy với xu hướng phát triển của xã hội, kịp thời nắm bắt thời cơ; quyết liệt chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tính chuyên nghiệp cao; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị Thành phố là một cán bộ làm công tác dân vận tích cực và hiệu quả nhất”- Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Dịp này, 58 tập thể vinh dự được đón nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vì có thành tích tốt trong triển khai thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị.

Nguyễn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo