Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng về khu vực phòng thủ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 19/3, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tại hơn 100 điểm cầu trên toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về KVPT Nguyễn Xuân Phúc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 10 năm qua thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã chủ động xây dựng hướng dẫn, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; thành lập Ban chỉ đạo KVPT các cấp. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện có kết quả. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tham mưu được vận hành đồng bộ, hiệu quả. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân về xây dựng KVPT được nâng lên.

Cụ thể, các tiềm lực chính trị, tinh thần; kinh tế - xã hội; khoa học, công nghệ và quốc phòng, an ninh… trong KVPT được tập trung coi trọng, từng bước hoàn chỉnh thế trận của KVPT. Chất lượng tổng hợp của LLVT được nâng cao; 100% cấp tỉnh, huyện và xã, phường, thị trấn trên cả nước đã diễn tập KVPT, diễn tập chiến đấu phòng thủ từ 1 – 2 lần. Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo 2 cuộc diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Nam và miền Bắc; diễn tập thực hiện nhiệm vụ A2, A3 và diễn tập thực nghiệm thiết quân luật về huy động nhân lực tàu thuyền. Công nghiệp quốc phòng đã sản xuất, sửa chữa được hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược để trang bị cho sư đoàn bộ binh đủ quân, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các quân, binh chủng.

Cả nước đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 45 triệu lượt người; xây dựng hơn 5.000 Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; cử hơn 25.000 lượt quân nhân tăng cường cơ sở, tham gia củng cố hơn 110.000 lượt cấp ủy, chi bộ và tổ chức chính trị xã hội. Các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cơ quan quân sự các địa phương theo phân cấp đã thẩm định về mặt quốc phòng gần 3 ngàn công trình, dự án giao thông cấp tỉnh, huyện. Hiệu quả hoạt động của 28 Khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn 24 tỉnh, thành phố đã góp phần quan trọng xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp của KVPT, nhất là trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành, địa phương trong 10 năm qua đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X). Hệ thống cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện; cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nòng cốt là cơ quan quân sự, công an làm tham mưu và tổ chức thực hiện được vận hành thông suốt, hiệu quả. Nhận thức, trách nhiệm của toàn dân được nâng lên, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng phòng thủ của đất nước được tăng cường; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng về KVPT; quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội với với tăng cường quốc phòng, an ninh. Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an triển hai thực hiện hiệu quả các chiến lược quốc phòng, an ninh đã được ban hành; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các LLVT nhân dân; thực hiện tốt quy hoạch, điều chỉnh, bố trí các công trình chiến đấu, căn cứ hậu cần, kỹ thuật. Song song đó, cần đổi mới, nâng cao hiệu quả các cuộc diễn tập trong khu vực phòng thủ; tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, trong đó, phát huy các hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp quốc; tập trung xây dựng các công trình lưỡng dụng, vừa sử dụng trong thời bình và đảm bảo khi có chiến tranh xảy ra; xây dựng KVPT theo phương châm làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh và các địa phương sẵn sàng hỗ trợ cho nhau.

Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 16 tập thể và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008 - 2018.

Hồ Tấn Chí

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo