Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020

Tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện các công trình theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

Lãnh đạo Quận ủy tặng giấy khen cho các đơn vị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 9/1, Ban Dân vận Quận ủy Quận 9 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận và thực hiện quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9.

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác vận động Nhân dân, Ban Dân vận Quận ủy đã kịp thời tham mưu Quận ủy, chính quyền thường xuyên gặp gỡ, vận động đồng bào, tôn giáo chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tiếp xúc các vị chức sắc tôn giáo để trao đổi, động viên, giải thích về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, nhằm không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc; tham mưu Quận ủy lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó có đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền; đa dạng hình thức tập hợp nhân dân; thông qua phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, hạ tầng giao thông; phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, các ban ngành tham gia giải quyết các trường hợp khiếu kiện, các bức xúc, kiến nghị của cử tri; tổ chức giám sát, rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại quận, phường để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế những thủ tục không còn phù hợp.

Ngoài ra, Ban Dân vận Quận ủy trực tiếp lãnh đạo các cấp ủy đảng, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ 13 phường, tiếp tục quan tâm thực hiện quy chế dân chủ gắn nhiệm vụ chính trị mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cũng như của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân được nâng lên và đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được quan tâm giải quyết kịp thời; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tiến bộ, tạo được sự hài lòng trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9 Cao Văn Minh đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Đảng về công tác vận động nhân dân. Trọng tâm là kết luận số 62 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tập trung phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức chăm lo tốt cho diện chính sách, dân nghèo nhân dịp Tết Canh Tý 2020, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng Tết của các doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công trên địa bàn, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, chăm lo, động viên cho thanh niên nhập ngũ năm 2020. Phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình trong nhân dân, nhất là các khu vực, địa bàn trọng điểm. Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các công trình hạ tầng, giao thông theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng các công trình, mô hình hoạt động hiệu quả của các tập thể và cá nhân. Quan tâm đổi mới nội dung, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác Dân vận của chính quyền, dân vận của lực lượng vũ trang.

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã biểu dương 18 tập thể hoàn thành xuất sắc Quy chế dân chủ cơ sở và 11 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác dân vận năm 2019.

Trần Ái

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo