Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022

Tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương

Quang cảnh Hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý hoàn thiện dự thảo các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), cho biết,  thực hiện Chương trình làm việc số 04-CTr/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Quyết định số 12-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao giúp Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng 3 chuyên đề gồm: “Chiến lược cải cách hành chính đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến làm rõ những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; đề xuất quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính; đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), báo cáo đề dẫn Hội thảo. Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), báo cáo đề dẫn Hội thảo.

Theo PGS.TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, mục tiêu cuối cùng của cải cách hành chính là để đổi mới quản lý, quản trị công việc của nhà nước hiệu quả, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển, tạo năng lực cạnh tranh quốc gia. Cái khó nhất là đổi mới tổ chức hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương với tư cách là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Cải cách hành chính chỉ là một trong những giải pháp quan trọng để tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền.

TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nhìn nhận, 30 năm tiến hành cải cách hành chính, tư tưởng chỉ đạo vẫn là lấy cải cách thủ tục hành chính làm khâu đột phá. Giờ đây, nên thay đổi tư duy về cải cách hành chính, phải có điểm nhấn, trụ cột của cải cách hành chính. Cụ thể, ông đề xuất chuyển từ lấy thủ tục hành chính làm khâu đột phá, sang lấy con người làm trung tâm trong cải cách hành chính.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo