Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

Tiếp tục khẳng định vai trò và chất lượng các báo, tạp chí của Đảng

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân Quế Đình Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

(Thanhuytphcm.vn) - Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng cần chủ động, có những cách làm sáng tạo, bám sát với thực tiễn tại cơ sở. Cùng với đó phải đổi mới nội dung báo, tạp chí đã tạo thêm sự hấp dẫn với người đọc. Đó là những ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc về việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” của Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án sơ kết Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư làm trưởng đoàn với Thành ủy TPHCM. Tiếp đoàn, có đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; đại diện các đơn vị của TP.

Nhiều đổi mới tích cực

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Nguyên, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, công tác triển khai mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM trong thời gian qua đã được thực hiện một cách quyết liệt, nghiêm túc. Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng đã có nhiều đổi mới tích cực, nhiều đơn vị có sáng tạo trong việc tổ chức phát hành nhằm thực hiện đưa báo, tạp chí của Đảng đến các chi bộ, Đảng bộ cơ sở một cách nhanh chóng, đáp ứng được tính thời sự cho người đọc trong điều kiện bùng bổ thông tin như hiện nay.

Các địa phương, đơn vị và đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân đã coi báo, tạp chí của Đảng là kênh chính thống tiếp nhận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước và thế giới; góp phần quan trọng vào việc tự giáo dục, tự đào tạo nâng cao về trình độ lý luận chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ. Cùng với đó là áp dụng những thành tựu, tiến bộ khoa học - kỹ thuật; học tập những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến; đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… Thông qua việc đọc báo, tạp chí của Đảng, đã xuất hiện những mô hình làm theo báo, tạp chí. Nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, mô hình mới được biểu dương, nhân rộng thông qua những bài viết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trên báo, tạp chí của Đảng.

Theo báo cáo của Thành ủy TPHCM, hàng năm Thành ủy chi từ nguồn Đảng phí trích giữ lại của Đảng bộ TP mua và cấp phát Báo Nhân dân và 5 tạp chí của Đảng (Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Kiểm tra, Tạp chí Dân vận, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Ngành Nội chính) đến các chi bộ trực thuộc toàn Đảng bộ.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, các địa phương, đơn vị đã được thực hiện khá tốt việc trang bị báo Sài Gòn Giải Phóng cho các đảng viên 40, 50 tuổi Đảng trở lên và trang bị báo cho trưởng ban điều hành khu phố, ấp, tổ nhân dân. Riêng số lượng phát hành Báo Sài Gòn Giải Phóng cho Tổ dân phố và đảng viên cao tuổi Đảng bình quân đến ngày 30/4/2019 là 45.820 tờ/kỳ; bằng 100,87% cùng kỳ tháng 4/2018.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư phát biểu tại buổi làm việc. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư phát biểu tại buổi làm việc

Nội dung báo, tạp chí cần tiếp tục được cải tiến

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã khẳng định vai trò định hướng của báo, tạp chí của Đảng trong công tác thông tin, tuyên truyền và trao đổi, đề xuất ý kiến nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng trong việc mua và đọc báo, tạp chí Đảng. Nhiều đại biểu đánh giá, Thành ủy TPHCM đã triển khai tốt các giải pháp đóng góp tích cực cho việc thực hiện Kết luận 29-KL/TW. Từ việc ban hành văn bản, quán triệt tổ chức đến kiểm tra giám sát công tác này đã được làm tốt. Thành ủy TPHCM đã bám sát tình hình tại địa phương, có cách làm sáng tạo trong triển khai và đã đạt được kết quả tích cực trong thực hiện Kết luận 29-KL/TW.

Chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của đơn vị mình, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Lý Việt Trung cho biết, để làm tốt nhiệm vụ phát hành báo, bản thân Báo Sài Gòn Giải Phóng đã chủ động xuống từng quận huyện, từng phường, xã để trao đổi với Đảng ủy các đơn vị về nội dung này. Gắn bó với cơ sở; kịp thời nắm tình hình và có những cách làm sáng tạo sẽ góp phần quan trọng cho công tác phát hành.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thàn ủy TPHCM Thân Thị Thư cho biết, TPHCM đã nỗ lực trong thực hiện Kết luận 29-KL/TW trong điều kiện có nhiều kênh thông tin như hiện nay. Từ tháng 6/2011, Thành ủy TPHCM đã ban hành Kết luận số 16 - KL/TU về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và triển khai rộng rãi đến toàn Đảng bộ. Đồng chí Thân Thị Thư cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Kết luận 29-KL/TW tại TP hiện nay.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Kết luận 29-KL/TW, đồng chí Thân Thị Thư cho rằng, cần có văn bản mới phù hợp với tình hình hiện nay. Nội dung báo, tạp chí cần tiếp tục được cải tiến. Cùng với các nội dung về các vấn đề lý luận cần có bài viết gắn đời sống, tăng tính phản biện để hấp dẫn được người đọc. Trong thực hiện Kết luận 29-KL/TW cần chú trọng tính hiệu quả của việc đọc, nghiên cứu, sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân đề nghị, tiếp tục thực hiện Kết luận 29-KL/TW nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các cấp Đảng ủy; tạo sự đồng thuận, nhất chí cao trong triển thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TW. Đồng chí nhấn mạnh, trong xu thế bùng nổ truyền thông đa phương tiện như hiện nay, các cơ quan báo chí của Đảng cần chủ động, tiếp tục khẳng định vai trò và chất lượng của mình; khẳng định vai trò chủ đạo trong công tác thông tin, tuyên truyền của báo, tạp chí Đảng. Đổi mới báo chí là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Cùng với đó là đa dạng hóa và mở rộng những trường hợp mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đồng chí Quế Đình Nguyên cũng cho rằng, Chỉ thị 11 -CT/TW đã ra đời được 23 năm nên có những thay đổi cho phù hợp trong tình hình, điều kiện hiện nay. Vì vậy, cần có báo cáo tham mưu sự cần thiết ra đời văn bản mới chỉ đạo về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo