Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW sâu rộng đến chi bộ, cán bộ, đảng viên

Đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 7/10, Thành ủy Thủ Đức tổ chức hội nghị chuyên đề Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” năm 2022.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức chủ trì.

Đảng bộ TP Thủ Đức có 77 tổ chức cơ sở đảng với 24.317 đảng viên; trong đó, có 52 đảng bộ cơ sở và 25 chi bộ cơ sở, gồm 34 đảng bộ khối phường; 2 đảng bộ khối lực lượng vũ trang; 19 đảng bộ, chi bộ loại hình trường học; 4 đảng bộ, chi bộ loại hình doanh nghiệp; 18 đảng bộ, chi bộ loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp, y tế công lập, có 641 chi bộ trực thuộc.

Xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ, đặc biệt là ở những chi bộ có đông đảng viên sinh hoạt.

Trong sinh hoạt chi bộ đã kịp thời phân công nhiệm vụ cho đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; đối với đảng viên ở khu phố, phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức phân công cán bộ, chuyên viên các Ban Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thủ Đức dự, theo dõi, hướng dẫn, ghi nhận nội dung, diễn biến cuộc họp theo Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM “Nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh chi bộ thực hiện sinh hoạt định kỳ đúng theo quy định.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chi bộ và thảo luận gắn với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của tổ chức đảng và đơn vị, luôn phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, xây dựng nội bộ đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, nhất là đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm tồn tại. Đồng thời, tạo điều kiện cho các đảng viên có ý kiến, nhất là với các vấn đề có liên quan trực tiếp đến chức trách, nhiệm vụ, quyền lợi của đảng viên; tránh sự áp đặt, ý kiến một chiều, quan tâm thực hiện việc biểu dương, chứ không chỉ phê bình…

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả cũng như những đề xuất để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức ghi nhận những ý kiến phát biểu của các chi, đảng bộ. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW sâu rộng đến chi bộ, cán bộ, đảng viên; tăng cường nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả để nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ, đảng viên dự họp phải tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện rõ chính kiến của mình, thấy đúng bảo vệ, thấy sai đấu tranh, tham gia xây dựng Nghị quyết và gương mẫu thực hiện nghị quyết đề ra; Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Thành ủy dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt theo quy định; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá sơ, tổng kết để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

Đình Quân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo