Chủ Nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Hồng Sơn trao giấy khen cho các đơn vị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 12/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, công tác giáo dục lý luận chính trị của TP tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp, phù hợp với thực tiễn công tác phòng chống dịch Covid-19 và khá toàn diện trên các mặt: Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức nghiên cứu, học tập và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; triển khai công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác giáo dục lý luận chính trị; kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, các trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, phát biểu ý kiến, trao đổi kinh nghiệm xoay quanh 4 vấn đề trọng tâm: Những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm, các giải pháp, đề xuất, kiến nghị góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới; Cách làm, bài học kinh nghiệm trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy tại các trung tâm chính trị; Kinh nghiệm trong công tác tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Quy định số 569-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức; Tình hình công tác triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm tại trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, từ đó, chỉ ra bài học kinh nghiệm, những đề xuất, kiến nghị, giải pháp góp phần triển khai thực hiện đạt kết quả tốt trong thời gian tới.

Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp, khó khăn của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó, các trung tâm chính trị đã chủ động khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong thời gian tới, các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác lý luận chính trị năm 2022; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã trao tặng giấy khen cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận chính trị năm 2021.

 Bích Quyên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo