Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

TPHCM yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện không được gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện về việc triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện chủ động rà soát các chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực; phối hợp đồng bộ kịp thời với các cơ quan liên quan; khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.

Đồng thời, tuyệt đối tránh xin cho, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh. Cũng như thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Sở Công thương chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường.

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

Đối với quy trình giải quyết kiến nghị của các công ty, doanh nghiệp về hỗ trợ nhập cảnh cho các chuyên gia người nước ngoài, UBND TP giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an TP, Sở Ngoại vụ điều hành hiệu quả hoạt động Tổ công tác hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào TPHCM để làm việc.

Sở Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát y tế chặt chẽ và đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, thống kê danh sách chuyên gia, nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào TPHCM trước thời điểm dịch và nhu cầu hiện nay, dự báo số lượng sẽ nhập cảnh trong thời gian tới để có kế hoạch phân bổ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo