Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020

Tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019: Dân số TPHCM đạt 8.993.082 người

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 11/10, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 TPHCM tổ chức hội nghị Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019" của TPHCM. Đến dự có các đồng chí: Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 TPHCM.

Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt đến 99,8%

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của TPHCM đã thu thập những thông tin cơ bản về dân số như: thông tin thống kê về nhân khẩu học, tình trạng di cư, trình độ học vấn, kế hoạch hóa gia đình; thông tin thống kê về nhà ở và điều kiện sống của hộ dân cư.

Về hình thức thu thập thông tin, TPHCM sử dụng hai hình thức thu thập thông tin là điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng Internet (Webform), không sử dụng phiếu giấy để thu thập thông tin. Do ứng dụng 100 % công nghệ thông tin nên so với tổng điều tra năm 2009, số liệu tổng điều tra năm 2019 đã được kiểm tra và hoàn thiện sớm hơn một năm.

Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019 trên địa bàn TP có 2.558.914 hộ, trong đó có 2.026.763 hộ thành thị, chiếm 79,2%; 532.151 hộ nông thôn, chiếm 20,8%. Tổng số nhân khẩu là 8.993.082 người, trong đó 4.381.242 nam, chiếm 48,7% và 4.611.840 nữ, chiếm 51,3%. Tỷ số giới tính (số nam/số nữ) là 95,0%.

Trong tổng số hơn 2,5 triệu hộ dân cư, vẫn còn 39 hộ không có nhà ở; trung bình cứ 100.000 hộ dân cư thì có khoảng 2 hộ không có nhà ở. Tình trạng hộ không có nhà ở đang dần được cải thiện trong 10 năm, từ mức 0,9 hộ/10.000 hộ vào năm 2009 đến nay còn 0,2 hộ/10.000 hộ năm 2019. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt đến 99,8%, nhà bán kiên cố và kiên cố (chiếm 99,3%) và diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 19,4 m2/người.

Trình độ dân trí ngày càng được cải thiện, TPHCM hiện có 92,9% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học và tỷ lệ biết đọc biết viết của dân số từ 15 tuổi trở lên là 99,0%. Khoảng cách chênh lệch giữa nam và nữ về tỷ lệ biết chữ được thu hẹp đáng kể sau 20 năm và gần như là không còn sự bất bình đẳng về giới trong lĩnh vực giáo dục…

Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 TPHCM, các thông tin thống kê được lồng ghép nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thống kê phản ánh những vấn đề mới nổi hoặc quan trọng trong lĩnh vực dân số và nhà ở trên địa bàn TP; phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở để đánh giá lại kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược, công tác hoạch định chính sách và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tiếp theo giai đoạn 2021 - 2030.

Sử dụng dữ liệu để xây dựng kế hoạch phát triển TP

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, năm 2019 là lần thứ 5 cả nước thực hiện cuộc tổng điều tra này (riêng TPHCM là lần thứ 6 do năm 2004 TP thực hiện riêng) nhằm phục vụ việc xây dựng các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững. Đây là cuộc tổng điều tra quy mô lớn, quan trọng, liên quan đến các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mọi người dân. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo Trung ương, của lãnh đạo TP cùng sự phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng điều tra viên đã giúp cuộc tổng điều tra diễn ra thành công, đảm bảo thời gian, đồng thời đạt được các mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đề nghị, Cục Thống kê TP sử dụng bộ dữ liệu quý giá này kết hợp với Viện nghiên cứu phát triển TP, các sở, ban, ngành biên soạn một số ấn phẩm chuyên sâu về tình hình dân số, lao động, di cư, trình độ dân trí và điều kiện sống của người dân TP phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành của UBND TP trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Vũ Thanh Liêm ghi nhận nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị của TPHCM trong thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trong đó đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước và trong khi thực hiện cuộc tổng điều tra, giúp người dân hiểu và hưởng ứng tích cực; đồng thời sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành TP cùng với 14.000 điều tra viên (cao nhất cả nước) đã giúp cuộc tổng điều tra kịp thời và đúng quy trình.

Đồng chí Vũ Thanh Liêm cũng đánh giá cao việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 TPHCM đề nghị biên soạn một số ấn phẩm chuyên sâu dựa trên những dữ liệu dân số và nhà ở đã có. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Vũ Thanh Liêm cũng lưu ý Ban chỉ đạo TP thời gian tới cần chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, khắc phục những số liệu còn sai sót cũng như hoàn thiện hơn việc rà soát lập bản kê, sử dụng CAPI.

"Kết quả này sẽ là dữ liệu quan trọng và không thể thiếu trong việc xây dựng và hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong việc đánh giá lại các kế hoạch nhiệm kỳ qua và chuẩn bị các văn kiện, kế hoạch cho nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp giai đoạn 2020-2025 của TP và các nhiệm kỳ tiếp theo" - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Vũ Thanh Liêm nhấn mạnh.

Dịp này, UBND TP đã tặng bằng khen cho 108 tập thể và 117 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn TPHCM.

Hương Thảo

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo