Thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Đảng ủy Lực lượng TNXP TPHCM

Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 8/1, Đảng ủy Lực lượng TNXP TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP chủ trì hội nghị.

Trong năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ đạt hiệu quả cao. Trong đó, tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã kết nạp 33 đảng viên mới đạt 132% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn bộ máy tổ chức trong Lực lượng TNXP được tiếp tục thực hiện, sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; tập trung công tác đào tạo lý luận chính trị, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, viên chức được tăng cường, kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành của các cấp.

Công tác tiếp nhận và quản lý người cai nghiện ma túy ở các cơ sở cai nghiện và cơ sở xã hội được Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục, quản lý người cai nghiện, tình hình an ninh trật được giữ vững. Các hoạt động công ích tiếp tục được duy trì và phát triển.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận đặc biệt là công tác dân vận của chính quyền; phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP Lê Minh Khoa đề nghị cấp ủy các cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp trong Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2020, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động và người cai nghiện ma túy. 

Hoàng Vân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo