Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Tọa đàm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Toàn cảnh buổi tọa đàm

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/10, Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe báo cáo đề dẫn, đồng thời, tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề về lý luận, thực tiễn quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Có 6 ý kiến tham luận của đại biểu tập trung vào các nội dung, vấn đề trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như: Bản chất của Chủ nghĩa xã hội và triển vọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tính tất yếu con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội và vấn đề đặt ra hiện nay; Quan điểm về kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; Sự vận dụng trong giảng dạy tại Trường quân sự Thành phố; Vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay; Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay...

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại tọa đàm, Trường Quân sự sẽ tổng hợp, xin ý kiến và bổ sung vào nội dung giảng dạy khoa học xã hội và nhân văn cho các đối tượng được đào tạo tại nhà trường.

Lê Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo