Chủ Nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022

Toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức hoạt động

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương.

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Tạo những dấu ấn nổi bật

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có thời điểm nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tạo những dấu ấn nổi bật.

Tiêu biểu là, ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó là chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. “So với các nhiệm kỳ trước, việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tuyến ngay sau Đại hội là sự đổi mới, sáng tạo của ngành tuyên giáo, mang lại hiệu quả thiết thực”. – đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh. Đồng chí cho biết, Nghị quyết được truyền đạt đến cán bộ, đảng viên sớm, nhanh nhất; số lượng đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết lớn nhất từ trước tới nay, với 1.022.037 người, gần 8 ngàn điểm cầu; nhiều đảng viên ở cơ sở và đặc biệt, có cả các đảng viên ở nước ngoài cùng lúc được học tập, quán triệt nghị quyết với cấp tỉnh và Trung ương; tiết kiệm được kinh phí, thời gian so với việc tổ chức học tập bằng hình thức trực tiếp.

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo đã đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác lịch sử Đảng. Ban tuyên giáo các cấp đã tập trung tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Công tác nghiên cứu lý luận được toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả; đã chủ động nghiên cứu, kịp thời bổ sung những điểm mới của văn kiện Đại hội XIII vào các chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Song song đó là đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, dư luận xã hội đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động trên lĩnh vực báo chí đã chuyển biến tích cực theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục. Nét nổi bật của năm nay là tăng cường chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí; tiếp tục thực hiện quy hoạch và quản lý báo chí toàn quốc, phát triển báo chí theo định hướng Đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; chú trọng, tăng cường bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ, phóng viên, nhà báo; thực hiện tốt quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam.

Một trong những kết quả khác là tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Theo đó, công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội tiếp tục được chú trọng, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Nhân dân quan tâm để chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội. Kết quả tổng hợp, phân tích, tham mưu từ các cuộc điều tra và phản ánh tình hình dư luận xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao, coi đây là nguồn thông tin tham khảo tin cậy, là cơ sở quan trọng góp phần đổi mới, điều chỉnh phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo đã tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Đồng thời, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm

Từ những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân những hạn chế trong công tác Tuyên giáo năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã rút ra một số kinh nghiệm. Đó là, phải thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII, nghị quyết đại hội các đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy. Bên cạnh đó là chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh nội dung, phương thức trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Luôn bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng và dư luận của cán bộ, đảng viên để tham mưu cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, đồng thuận xã hội. Đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, bảo đảm thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và cập nhật nhanh những thông tin mới, chính xác cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã trình bày phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022. Theo đó, ngành Tuyên giáo xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2022. Đó là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2022. Tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Một trong những nhiệm vụ khác là tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội.

Cùng với đó là đổi mới, đưa công tác khoa giáo bám sát thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị. Tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo