Thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2021

Toàn quân rèn luyện kỷ luật, thực hiện hiệu quả “Năm Kỷ luật, kỷ cương 2020”

Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/6, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết, 6 tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020 của Tổng cục Chính trị; thực hiện nghiêm chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng.

Toàn quân tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 và các đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Quân đội cũng nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn; đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các hoạt động đối ngoại quốc phòng; tăng cường chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện hiệu quả “Năm Kỷ luật, kỷ cương 2020”; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn…

Sáu tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị thường xuyên và đột xuất. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở chặt chẽ, đúng quy định.

Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước các thông tin xấu độc. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai hiệu quả. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng cục Chính trị đã chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời điều chỉnh một số sự kiện, nội dung hoạt động công tác đảng, công tác chính trị bảo đảm phù hợp, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động của đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong 6 tháng năm 2020; đề xuất, bổ sung một số giải pháp, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này 6 tháng cuối năm 2020.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo