Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021

Tôn vinh hơn 900.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM. (Ảnh: Thy Dương)

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 31/12, Ban Dân vận Trương ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trương ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương. Có hơn 3.150 đại biểu tham dự tại các điểm cầu trong cả nước.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, năm 2020, với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phối hợp trong công tác dân vận. Hệ thống Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả thiết thực. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp Nhân dân, tích cực phòng, chống dịch bệnh, nắm tình hình Nhân dân, tổ chức cho nhân góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngoài ra, các cấp chính quyền quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống, đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó là tăng cường đối thoại, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Riêng về công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính các cấp Chính phủ, các bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho đời sống Nhân dân; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài; chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng. Tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ trên 2.734 dịch vụ công; tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Đáng chú ý, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước: “Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020”, đoàn viên công đoàn “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”, nông dân “An toàn sức khỏe, không có người bệnh mắc bệnh COVID – 19”, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Tuổi trẻ;…

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020, các cấp uỷ, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 10 năm qua, cả nước đã bình chọn, tôn vinh được hơn 900.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức, từng cá nhân trong hệ thống chính trị, góp phần tăng cường lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Sau phần báo cáo, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kết quả, kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo