Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022

TP Thủ Đức: Tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kết hợp chỉnh trang đô thị

Hệ thống kết nối hạ tầng giao thông của thành phố Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 3/12, Thành ủy Thủ Đức ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác đầu tư các dự án xây dựng cơ bản và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án trên địa bàn thành phố Thủ Đức, giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Thành phố Thủ Đức tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, kết hợp chỉnh trang đô thị đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, tính kết nối cao, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế, xã hội, giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, tăng mức độ tiếp cận của Nhân dân với các dịch vụ công, tạo môi trường sống tốt hơn. Hạ tầng kỹ thuật xã hội từng bước được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, các trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan, y tế được đưa vào sử dụng sẽ góp phần đáp ứng với tốc độ tăng dân số nhanh, nhu cầu về giáo dục, y tế, việc làm trên địa bàn; thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, bền vững, mở rộng không gian đô thị, tăng diện tích mảng xanh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Thủ Đức trở thành “Đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình; phát triển nhanh và bền vững”.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Thành phố Thủ Đức ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch và các dự án để được ghi vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn thành phố Thủ Đức; tập trung nguồn vốn ngân sách nhà nước để hoàn thiện các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025 để sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư như: hoàn thành 48 dự án sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước do thành phố Thủ Đức quản lý, chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, hẻm gắn với việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm trên địa bàn thành phố Thủ Đức, trong đó phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ bê tông hóa đường giao thông đạt trên 80%; đến năm 2023, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư bằng các dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020.

Các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết về công tác quản lý nhà nước để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP Thủ Đức và các ngành, các cấp thực hiện như: Công tác quy hoạch, công tác quản lý kế hoạch đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tăng cường quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án xây dựng cơ bản, tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án có thu hồi đất.

Ngọc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo